international

Peter Hay

Dr. Peter Hay, a PTE Állam- és Jogtudományi Karának díszdoktora. Avatásának időpontja: 2012. november 8.
 

Peter Hay

Dr. Peter Hay professzor (Emory University, USA), L.Q.C. Lamar Professor of Law világhírű, elismert művelője az összehasonlító jognak, a polgári jognak, a nemzetközi magánjognak és a polgári eljárásjognak. Peter Hay professzor kutatási területei közé tartozik az összehasonlító szerződési jog, illetve döntően a német jogrendszer és az USA jogára kiterjedően a nemzetközi magánjog, a szerződések joga, különös tekintettel az adásvételre és a nemzetközi adásvételre, a nemzetközi polgári eljárásjog és pereskedés. Tudományos munkássága felöleli a német családjog és a német deliktuális felelősségi jog területeit éppúgy, mint az Európai Unió jogát.

Peter Hay már korábban is járt vendégelőadóként a PTE Állam- és Jogtudományi Karán: a legutóbb erre 2011. május 23-án került sor, amikor „Application of Foreign Law in the United States of America” címmel tartott előadást az oktató kollégák és a hallgatók számára.