international

Prof. Dr. Norbert Lammert

A Pécsi Tudományegyetem Állam– és Jogtudományi Karának díszdoktora: 2010 március 11.
 

Prof. Dr. Norbert Lammert

 

Dr. Lammert professzor úr több szakterületet érintő egyetemi tanulmányokat folytatott Bochumban és Oxfordban. 1972-ben a Bochum-i Ruhr-Egyetem, Társadalomtudományi Tanszékén társadalomtudományi diplomát szerzett, majd ezt követően 1975-ben ugyanezen a tanszéken doktori fokozatot kapott.

Dr. Lammert több mint öt éve oktatói munkát végez a Bochum-i Főiskola, Gazdaságtudományi Karán, valamint megbízott oktatóként a Hageni Főiskola, Közigazgatási Karán, ezen kívül 2005-től megszakítás nélkül oktat a Bochum-i Ruhr-Egyetem Társadalomtudományi Karán.

Rendkívül aktív publicisztikai tevékenységet folytat. Nagyszámban megjelent publikációi közül megemlítendő négy önálló tanulmánya, és három (társszerzőként) kiadott gyűjteményes kötete, ezen kívül elismert tudományos folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányai, valamint néhány kiemelkedő jelentőségű beszéde, amelyeket az elhangzásukat követően publikáltak.

Dr. Lammert a párton belüli demokrácia témáját empirikus megközelítésből vizsgáló munkájával szerzett doktori fokozatot a Bochum-i Ruhr-Fgyetem Társadalomtudományi Tanszékén. Az ezt követő időszakban több tanulmányában foglalkozik a pártszervezet, és a párton belüli demokrácia problémáival.

1980-ban érkezett el szakmai életútja egyik fontos állomásához, amikor hivatásos politikusként a Bundestag tagjává vált. 1990 és 1998 között államtitkárként dolgozott az Oktatási és Tudományos, a Gazdasági, valamint Közlekedési Minisztériumban. A betöltött vezető politikai tisztségek szakmai irányultsága nyilvánvalóan meghatározta tudományos munkájának szakmai súlypontjait és publikációs tevékenységét is.

Dr. Lammert tudományos-szakmai munkájának állandó súlyponti érdeklődési területe a kulturális politika és az abban rejlő lehetőségek („Fontane politikusok részére”, „Kulturális oktatás és esztétikai nevelés” valamint a „Német kultúrföderalizmus problémáitól a Ruhr-vidékig, mint kulturális régióig”).

Parlamenti képviselőként, több mint negyedszázada a Bundestag tagja, jelenleg a Bundestag elnöke. Megjelent beszédei és nyilvános vitairatai, olyan nagyjelentőségű általános kérdésekkel foglalkoznak, mint a német egység és Európa egysége, a Nemzeti Szocializmus Áldozatainak emléknapja (2006 óta a Bundestagban évente rendszeresen elhangzó beszéd), a nemzeti szocializmussal szembeni ellenállás szellemi-morális öröksége és a németországi politikai kultúra fejlődése.

Dr. Lammert nemcsak rendkívül elkötelezett, hanem didaktikailag is jelentős képességeket felmutató főiskolai tanárként vált ismertté, aki kiválóan képes illeszkedni a hallgatói célcsoport igényeihez, és aki a komplex összefüggéseket érthető példákkal tudja megvilágítani. Előadásai remek példái az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolatteremtésnek ahogyan az egy tudományos háttérrel rendelkező, és a tudomány fejlődése iránt elkötelezett, politikai tapasztalatokkal felvértezett magas rangú politikushoz méltó.