international

Kádár Béla

Kádár Béla közgazdász, a PTE Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora. Avatásának időpontja: 2012. november 8.
 

Kádár Béla

Dr. Kádár Béla közgazdász, az MTA rendes tagja 1934. március 21-én született Pécsett. Elemi és a középiskoláját Pécsett végezte, 1952-ben érettségizett a Nagy Lajos Gimnázi­umban.

Gazdag és teljesítményekben bővelkedő pályafutása alatt dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia kutatójaként, külföldi egyetemek tanáraként. 1990-1994 között külgazdasági mi­niszter, 1994-1998 között az országgyűlés költségvetési bizottságának elnöke. 1999-2008 között a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke.

Kutatási területe a gazdaság- és iparfejlődés, a nemzetközi munkamegosztás, a nemzetközi kapcsolatok, az összehasonlító gazdaságpolitika. Tizenkilenc könyv, több mint négyszáz tudományos közlemény szerzője, társszerzője. Közel kétszáz munkája idegen nyelven jelent meg.

Gazdaságpolitikusként azt az álláspontot képviselte, hogy a magyar gazdaság piacosítása és felzárkóztatása csak exportorientált vállalkozásélénkítéssel és kínálatbővítéssel képzelhető el. Gazdasági diplomáciája eredményeképpen Magyarország elsőként került le a COCOM-listáról, bővültek az OECD-vel és az EU-val kialakított kapcsolatok, intenzívvé vált a külföldi tőkebeáramlás. Kádár Béla gazdag életművének fontos eleme a nemzet sorsáért, a határokon kívül rekedt magyarságért érzett felelősség. Mindig bátran vállalta, hogy az ország felemel­kedéséért határozott és jól átgondolt kormányzati stratégiára és cselekvésre van szükség.

Kiemelkedő tudományos-közéleti tevékenységét számtalan díjjal és kitüntetéssel ismerték el. 1985-ben MTA Nagydíjat, 1993-ban a Német Gazdaságpolitikai Klub döntéseként Szociális Piacgazdaságért Díjat kapott. Elnyerte a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal és a Húsz éves a köztársaság kitüntetéseket, a Pro Renovanda Cultura Hungariae fődíjat és a Magyar Közgazdasági Társaság Életműdíját

A Pécsi Tudományegyetem közössége nagyra becsüli Kádár Béla professzor tudományos érdemeit és azt az áldozatos és példamutató, szolgálattevő szándékot, amellyel gazdagította a magyar és a nemzetközi közgazdaságtudomány eredményeit, és hozzájárult a Dél-dunántúli régió, Pécs gazdasági és tudományos és a  közgazdaságtudományi kar szellemi fejlődéséhez.