international

Gerhard Pieschl

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának díszdoktora: 2010 március 11.
 

Gerhard Pieschl

 

Gerhard Pieschl 1934. január 23-án született az akkori Csehszlovákiában, német nemzetiségű családban. 
Középiskolai és felsőfokú filozófiai és teológiai tanulmányait a németországi Königstein-ben, Freiburg-ban és Mainz-ban végezte.

1960. december 8-án szentelték római katolikus pappá a Limburgi Székesegyházban. Ezt követően a pasztorális munka mellett az egyházi igazgatás különböző szintjein is munkálkodott. 1962 - 1968 között alkormányzó a Hadmari Püspöki Konviktusban, plébános Bad Ems-ben, Bad Schwalbach-ban és Frankfurtban. 1968 – 1977 között szolgált, mint tábori lelkész, 1968. június 1-től először a Diez/Lahn 5. Páncélos Hadosztály vezető hadosztálypapja, majd katonai dékán lett a Szövetségi Hadsereg Koblenzi Belsővezetési Iskolájában. A katonák lelki gondozása mellett etikai és politikai tárgyú előadásokat, oktatást is végezett katonái körében.

1977 szeptemberében VI. Pál pápa kinevezi Misenum címzetes püspökévé, majd még ez év októberében a Frankfurti Székesegyházban Limburg címzetes püspökévé szentelték. 1978 januárja és 2003. június 30-a között a szinódus püspökvikáriusa volt. 1979 szeptemberétől a Limburgi Székesegyház dékánja lett. 1979 májusától – 2000. május 15. a Német Püspöki Konferencia rendészeti katolikus lelkipásztori megbízottjaként tevékenykedett.

1983 januárjától a Német Püspöki Konferencia kinevezte az elűzöttek és kitelepülők katolikus lelkipásztori megbízottjának. Ezen tevékenységével párhuzamosan a Német Püspöki Konferencia Lelkipásztori Kérdések Bizottságának tagja és az „Elűzöttek és kitelepülők” Munkacsoportjának elnöke lett. 2000 októberétől a csehországi Olomouc Érsekségi Káptalanjának tiszteletbeli vikáriusa. 2001 szeptemberétől a Német Püspöki Konferencia Világegyházi Feladatok Bizottságának, valamint a Közép- és Kelet Európai Albizottságának is a tagja. 2006 decemberében Hessen Szövetségi Tartomány Gerhard Pieschl számára a Wilhelm Leuschner Érmet adományozta.

Gerhard Pieschl püspök úr tudományos tevékenységének középpontjában a Katolikus Egyház és az emberi jogok kapcsolatrendszerének tanulmányozása áll, amit számos tudományos műben publikált, ill. konferencia előadáson prezentált. E tárgykörben tartotta 2009. április 28-án a PTE FEEK-en Katolikus egyház és emberi jogok – Támogatás és mulasztások címmel nagyhatású előadását.

Gyakorlati lelkipásztori munkájában mindig az otthonukból, szülőföldjükről elűzöttek támogatása, segítése jelentette számára az igazi papi munkát. Ezen tevékenysége során számos Magyarországról, a Dél-Dunántúlról, így Baranyából elűzött, ill. kitelepített egykori honfitársunknak igyekezett életét megkönnyíteni új hazájában.