international

Dr. Valerie J. Gilchrist

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2002. november 7.
 

Dr. Valerie J. Gilchrist

Valerie J. Gilchrist professzor Montreálban és Torontóban végezte tanulmányait. 1977-ben szerzett orvosdoktori diplomát a Torontói Egyetemen. Ugyanitt végezte rezidensi programját, majd családorvostanból szakvizsgázott.

Napjainkban is elismert praktizáló orvos, betgellátó tevékenységével kapcsolatban különböző vezető beosztásokat töltött be. 1993 óta tanszékvezető egyetemi tanár Norheastern Ohio Universities College of Medicine (NEOUCOM) Családorvostani Intézetben.

Az orvostanhallgatók és a rezidensek oktatását végzi és irányítja. 2002-ben harmadszor nyerte el az egyetem Master Teacher kitüntető címet. Számos szakkönyv szerzője vagy társszerzője, világszerte ismert családorvosi témájú kézikönyv és tankönyv társszerzője. Több amerikai családorvosi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Vezető tisztséget tölt be a legfontosabb szakmai társaságokban, mint pl. az American Academy of Family Physicians (AAFP), a Society of Teachers of Family Medicine (STFM), valamint a North American Primary Care Research Group (NAPCRG) szervezetekben.

Szakmai munkájával, közéleti tevékenységével, közleményeivel közismert szakemberré vált hazájában és külföldön. Munkássága révén hozzájárult a családorvoslás és a családorvostan fejlődéséhez, a szakma presztízsének jelentős növekedéséhez elsősorban az Egyesült Államokban.

Gilchrist professzor 1997-ben került kapcsolatba az akkori Pécsi Orvostudományi Egyetemen újonnan kialakított Családorvostani Intézet munkatársaival. Az Ohio-i intézet oktatási és kutatási témákban tartós ösztöndíj lehetőségeket biztosított, így a szakmai együttműködés a két intézet között egyre intenzívebbé vált.

Az amerikai intézet munkatársai közreműködtek az eü. alapellátás területét érintő közös kutatási programok megszervezésében és lebonyolításában.