international

Prof. Dr. h.c.Ulrich Sieber

A Pécsi Tudományegyetem Állami- és Jogtudományi Karának díszdoktora: 2008. november 6.
 

Prof. Dr. h.c.Ulrich Sieber

Prof. Dr. h.c. Ulrich Sieber a Freiburgi székhelyű Max Planck Intézet igazgatója. A Jogi Kar bűnügyi tárgyakat oktató tanszékei hosszú évtizedes tudományos kapcsolatot tartanak fenn a freiburgi székhelyű Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrech bűnügyi kutatóközponttal.

Európa legszínvonalasabb bűnügyi intézetében az 1980-as évektől napjainkig több bűnügyi tárgyat oktató kolléga is lehetőséget kapott arra, hogy tudományos látókörét bővítse, illetve bekapcsolódjon a nemzetközi tudományos vérkeringésbe.

A Jogi Kar és a Max -Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafecht nyaranta immár hagyományosan német nyelvű nyári továbbképző kurzusokat is tart fiatal hazai és közép-európai kutatóknak.

Az intézet büntetőjogi igazgatója Prof. Dr. Ulrich Sieber, aki több mint harminc éves kutatói pályát tudhat maga mögött, az európai büntetőjog, a gazdasági és számítógépes bűnözés, a terrorizmus és a szervezett bűnözés egyik legismertebb nemzetközi szaktekintélyének számít. Tudományos közleményeinek száma meghaladja a százötvenet.

Sieber professzor szervezte és vezette a 2007 júniusában megrendezett magyar-német egyhetes büntetőjogi Sommerkurs továbbképzést.