international

Dr. Schipp Ferenc

A Pécsi Tudományegyetem 2017. március 16-án tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Dr. Schipp Ferenc.
 

Dr. Schipp Ferenc

 

Laudáció:

Schipp Ferenc Baranyában, Sombereken született 1939-ben. A matematikai tudomány kandidátusa (1970), doktora (1976). Az ELTE Informatika Kar Numerikus Analízis Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára volt, jelenleg professzor emeritusa. 1988-tól 1993-ig az informatikai tanszékcsoport vezetője, 1977-1982 között dékánhelyettes. A  PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézetének jogelődjének, a JPTE Matematika Tanszékének 1993 és 2006 között főállású egyetemi tanára, 2001 és 2004 között tanszékvezetője. A Pécsett töltött évek alatt jelentősen hozzájárult az akkori Matematika tanszék megfiatalításához. Vezetése alatt a pécsi intézet oktatói sikeres PhD és habilitációs fokozatokat szereztek.  A mai napig szoros kapcsolatot tart fent az intézettel.

MTA közgyűlési képviselő, a Matematikai Bizottság titkára (1977-1990), tagja (1990-1993). Az Analysis Mathematica és a Mathematica Pannonica folyóiratok szerkesztőbizottságainak tagja.

A hazai és a nemzetközi matematikai kutatások, numerikus alkalmazások, valamint az ezekre épülő számítástechnikai algoritmusok területén elért eredményeiért és a felsőoktatásban végzett kimagasló oktatói, iskolateremtő tevékenységéért, munkásságát több díjjal is elismerték: Akadémiai Díj (1990), Szent-Györgyi Albert-díj (1996), Szele Tibor-emlékdíj (2000), Széchenyi-díj (2008),  Eötvös József koszorú (2016).

Immár 50 éve folytat mind szakmai mind pedagógiai szempontból igen magas színvonalú egyetemi oktatói, kutatói tevékenységet. Oktatói tevékenysége során mindig nagy gondot fordított a tehetséges hallgatók felkarolására, szakmai fejlődésük elősegítésére. Számos egyetemi doktori, kandidátusi és PhD értekezés született inspirálására, vagy szakmai irányítása mellett.

A nagy hagyományokkal rendelkező magyar Fourier-sorok és valós függvénytani iskola egyik vezető, nemzetközileg is elismert képviselője. Szakmai munkásságának döntő része az úgynevezett harmonikus analízishez és Hardy-terekhez kapcsolódik.

Irányítása alatt nemzetközi együttműködésben készült el a diadikus analízis eredményeit feldolgozó angol nyelvű monográfia, amely Akadémiai Nívódíjban részesült és mára a diadikus analízis egyik legtöbbet idézett forrásműve (Walsh series: An introduction to dyadic harmonic analysis, Akadémiai Kiadó--Adam Hilger,  Bristol, New York, 1990, 560 oldal, társszerzők:W.R. Wade, Simon P., Pál J.). Megemlítjük  az alkalmazások szempontjából igen fontos wavelet analízis elméleti alapjait összefoglaló monográfiát (Transforms on normed fields Leaflets in Mathematics, Pécs, 1995, 175 oldal, társzerző W.R. Wade), továbbá több mint 150 rangos, nemzetközileg elismert folyóiratban megjelent tudományos cikkét. Mintegy 30 nemzetközi konferencián volt felkért előadó és több mint 20 külföldi egyetemen tartott előadást szerte a világban.

Az MTA SZTAKI és a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának munkatársaival együttműködve a klinikai szemészeti gyakorlatban alkalmazható, a szaruhártya nagypontosságú topográfiai vizsgálatára alkalmas módszert dolgoztak ki, bevonva a kutatásban a pécsi kollégákat is.

Schipp Ferenc a mai napig aktív kutatómunkát végez, rendszerelméletben szerzett tapasztalatait a jövőben számítógépes grafikai alkalmazásokban, EKG görbék analízisében és feldolgozásában kívánja felhasználni, ami minden remény szerint hasznos lehet a különböző típusú felvételek összevetésében és az orvosi diagnosztikában is.

A fentiekben leírtak alapján kérem Rektor Urat, hogy a Pécsi Tudományegyetem Doctor Honoris Causa címet adományozzon Schipp Ferenc professzor részére.

Dr. Pap Margit
Intézetigazgató helyettes, egyetemi docens
PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézet 

 

Életrajz

Oktatás
Kisfaludy Károly Gimnázium, Mohács: 1953-1957
Eötvös Loránd Tudományegyetem, matematika-fizika szak: 1957-1962
Egyetemi doktori fokozat: 1966
Kandidátusi fokozat: 1970
Tudományok doktora fokozat: 1976

Munkahelyek, beosztások
Professor emeritus, ELTE: 2009-tól
Egyetemi tanár, ELTE: 1976-2009
Egyetemi docens, ELTE: 1971-1976
Egyetemi adjunktus, ELTE: 1967-1971
Egyetemi tanársegéd, ELTE: 1962-1967
Visiting Professor, Univ. of Tennessee, Knoxville: 1987-1988, 1990-1991
Tanszékvezető, ELTE Numerikus Analízis Tanszék: 1983-2004
Tanszékvezető, PTE Matematika Tanszék: 1994-2004
Külső munkatárs, MTA SZTAKI: 1995-2014

Kitüntetések
MTA Matematikai Díj: 1978
Akadémiai Díj: 1990
Szentgyörgyi Albert Díj: 1996
Szele Tibor Díj: 2000
Széchenyi Díj: 2008
Doktor et Professor Honoris Causa, ELTE: 2012
Eötvös József Koszorú: 2016

Közéleti tevékenység
MTA Matematikai Bizottság titkára: 1977-1990
ELTE TTK dékánhelyettese: 1977-1982
ELTE Informatikai Intézet vezetője: 1988-1993
5 matematikai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

Kutatás
Több mint 150 tudományos dolgozata jelent meg nemzetközi folyóiratokban, több mint 2000 hivatkozással
Közreműködött számos könyv és egyetemi jegyzet írásában, köztük a “Diadikus Analízis” angol nyelvű monográfia a szakterület alapművének számít
Több mint 30 külföldi egyetemre és matematikai intézetbe kapott meghívást