international

Dr. Kornai János

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2003. november 6.
 

Dr. Kornai János

Kornai János 1928. január 21-én született Budapesten. 1956-ben szerezte meg a közgazdaságtudományok kandidátusa címet a Budapesti Tudományegyetemen, majd 1956-ban doktorált ugyanezen intézményben.  Az egyetemet követően dolgozott a Szabad Nép-nél, mint gazdasági szerkesztő, az MTA Közgazdaságtudományi Intézeténél, és ez ENSZ Fejlesztéstervezési bizottságánál. 1982-ben az MTA rendes tagjává választja. Több egyetemen is vendégprofesszori feladatokat lát el, többek között a Yale-en a Harvardon is.

A szakmában nemzetközileg elfoglalt tekintélyes szerepéről tanúskodik, hogy több tudományos Társaság tagjává választották, úgy, mint a Brit Akadémia, a Svéd Királyi Akadémia, a Finn Tudományos Akadémia és az Oroszt Tudományos Akadémia. Munkássága a társadalom, a gazdaság belső rendszerének, összefüggéseinek feltárására irányul. A közgazdasági elmélet, a matematikai közgazdaságtan területén végzett tudományos tevékenysége, a gazdaság jelenségeit, a hiányok okait vizsgáló kutatásai, széles körű szakirodalmi munkái révén kétségkívül a legelismertebb magyar közgazdászok egyike. Könyveit számos nyelvre lefordították.  A Social Science Citation Index adatállománya szerint a műveit idéző tudományos publikációk kumulatív száma 1975-2002 között megközelítette a kétezret.

Kornai János életútja során közgazdász-generációknak adta át tudását. A Pécsett folyó közgazdászképzésben a '70-es évektől oktatják könyveit és cikkeit. A Hiány című műve nagyban hozzájárult a Közgazdaságtudományi Kar oktatási és kutatási programjainak, profiljának modernizálódásához.  Kornai János pécsi látogatásai és előadásai a '80-as és a '90-es években fenntartották hatását a képzésnek nemzetközi szinten is mérvadó megjelenéséhez és elfogadtatásához. A Kar oktatóinak akadémiai értekezései és tudományos publikációi viselik keze nyomát.