international

Dr. Hugh Spall

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2003. március 15.
 

Dr. Hugh Spall

Dr. Hugh Spall a Central Washington University (CWU) professzora 1997-ben tett először látogatást a Közgazdaságtudományi Karon a CWU és a Janus Pannonius Tudományegyetem közötti oktatói csereprogram keretében. Azóta Dr. Spall többször is visszatért: 1999-ben a BABA program meghívásának tett eleget, 2001-ben tudományos szabadságát töltötte itt, majd pedig Fulbright ösztöndíjas volt.

Dr. Spall tevékenységével nem csupán az CWU oktatónak Pécsre történő utazását segítette elő, hanem aktívan, segítette a JPTE majd a PTE oktatóinak kiutazását is. Dr. Spall nem csupán az egyetemek közötti együttműködést támogatta, hanem pártfogolja a Pécs és Seattle közötti testvérvárosi kapcsolatokat is.

Külön ki kell emelni, hogy hosszú idő után Dr. Spall volt az első, aki a Közgazdaságtudományi Karon Fulbright ösztöndíjat kapott. Ugyanakkor a Jogi Kar oktatójával, Dr. Visegrády Antallal közös kutatást is folytatott.

Mint a CWU Business Administration tanszékének vezetője, Dr. Spall elkezdett egy olyan közös programot, amelynek keretében a CWU hallgatói nyári rövid programon vehetnek részt a Nemzetközi Oktatási Központ és a KTK szervezésében.

Dr. Spall tudományos publikációs tevékenysége, konferencia részvételei elsősorban a jog és a közgazdaságtan határterületén találhatók. Az utóbbi években több publikációja is megjelent, amely magyarországi tapasztalatokra épít. Az átmeneti gazdaságok tulajdonjogáról írott cikkét először Prágában adta elő.

Dr. Spall mind oktatási mind tudományos és közéleti tevékenységével jelentősen elősegítette a Central Washington University és Pécsi Tudományegyetem, ezen belül is Közgazdaságtudományi Kar közötti gyümölcsöző kapcsolat kialakulását és fennmaradását.