international

Ádám Antal

Dr. Ádám Antal, a PTE Állam- és Jogtudományi Karának díszdoktora. Avatásának időpontja: 2013. március 14.
 

Ádám Antal

 

 • 1930 február 14-én született Jánoshalmán.
 • Egyetemi tanulmányait a pécsi Jogi Karon végezte 1949-1953-ig.
 • 1953-ban tanársegédnek nevezték ki a pécsi Jogi Karra.
 • 1954-1958-ig aspiránsképzésen vett részt Budapesten, kandidátusi értekezését 1958 júniusában védte meg. 1958 őszétől ismét a pécsi Jogi Karon dolgozott.
 • Egyetemi tanári kinevezését 1967-ben nyerte el. 2000-től professor emeritus.
 • 1974-1975-ig dékánhelyettesi, 1975-1978-ig dékáni tisztséget töltött be a Karon.
 • Akadémiai doktori értekezését 1999 áprilisában védte meg.
 • 1990-1998-ig tagja volt az Alkotmánybíróságnak.
 • Tagja volt, illetve tagja számos szakmai testületnek. Közreműködik a kari és az egyetemi doktori és habilitációs bizottságok munkájában.
 • Előadta a magyar és az összehasonlító alkotmányjogot, a közjogtant, valamint az állami egyházjogot.
 • Beszél németül és franciául, olvas angolul és oroszul. Több mint száz alkalommal tartott külföldön szakmai előadást, és 35-ször terjesztett nemzeti referátumot nemzetközi tudományos kongresszusok és konferenciák elé.
 • 2013 február 20-ig az MTMT-ben nyilvántartott több mint 450 szakmai publikációja és mintegy 150 újságcikke, illetve interjúja jelent meg.
 • Közel 40 év óta szerkeszti a Kar bizonyos periodikáit, illetve kiadványait.
 • Végzett PhD hallgatóinak száma 4.
 • 2000-2004 között a Jogi Kar hallgatói 3 alkalommal választották az intézmény legnépszerűbb oktatójává.
 • Pécs MJ Város és Jánoshalma város díszpolgára. Számos állami kitüntetésben részesült.