international

George Herbert Walker

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2007. március 14.
 

George Herbert Walker

George Herbert Walker 1953-ban a Yale University-n szerezte BA diplomáját, majd 1956-ban a Harvard Law School-ban jogi diplomáját. Az amerikai légierőnél 1956-tól 1958-ig teljesített szolgálatot. Ezt követően részt vett a Harvard Business School MBA képzésén, valamint több neves amerikai egyetem vezetőképző tanfolyamán.

Karrierjét üzletemberként kezdte a Stiefel Financial Corporation-nél 1978-ban. 1922-ig a vállalat vezérigazgatója volt, majd 2001-ig az elnöke. E vállalat mellett a chicagói tőzsde felügyelő bizottsági tagja, a New York Stock Exchange tanácsadó testületének tagja, és a Securities Industrial Association intézőbizottságának volt tagja. Számos, az értékpapírpiacok működésével kapcsolatos tanulmány szerzője, publikációi szakmai folyóiratok mellett napilapokban, illetve ismeretterjesztő magazinokban is megjelentek.

Érdeklődése az oktatás, politika és társadalmi tevékenység területére is kiterjedt. 1974 óta a Webster University elnöke és felügyelő bizottságának elnöke volt. Tanácsadóként dolgozott a Webster Universití Business School tanácsadó testületében és elnöke volt a Daniel Webster társaságnak. Aktív politikai karrierjét Reagen és Bush elnökök kampányában kezdte.

George Herbert Walker az Amerikai Egyesült Államok Magyarországra akkreditált nagykövete 2003. szeptember 30. óta.

Társadalmi tevékenysége során Walker nagykövet több társaság, tanácsadó testület, ellenőrző bizottság tagja volt. Így pl. Missouri Historical Society, Siteman Cancer Center Advisory Board, Alexis de Tocqueville Society of the United Way. Tiszteletbeli doktor a Webster University-n és a Harris-Stowe College-ban.

George Herbert Walker aktív szerepet játszott a pécsi Európa Házban az amerikai információs szervezet létrehozásában, konferenciák és szemináriumok szervezésében támogatásával. Nagykövetként sokat tett a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi reputációjának emelésében.