international

Dr. Vincze Mária

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2004. november 4.
 

Dr. Vincze Mária

Vincze Mária matemtaikus-közgazdász, 1997-től a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatója, majd egyetemi tanára. Agrárpolitika, agrárgazdaságtan, modellezés és szimuláció, illetve régió- és vidékfejlesztés tárgyakat oktat magyar és román nyelvű kurzusokon. Kutatásai az agrárgazdaságtan és a regionális fejlesztés témaköreihez kapcsolódnak. Kiterjedt szakirodalmi munkásságát négy monográfia, 12 társszerzőségben kiadott könyv, 5 egyetemi jegyzet és 165 tudományos közlemény bizonyítja. A világ agrárpolitikájáról írott könyvét és Élelmiszergazdaságtan című munkáját több romániai egyetemen alapirodalomként használják.

Kutatásai az európai vidékfejlesztési gyakorlat és az erdélyi átalakulás összefüggéseinek vizsgálatára irányultak. A Székelyföldön és a Kalotaszegen végzett kistérségi kutatásai új eredményekkel gazdagították a magyar regionális tudományt. A vizsgálatai iránti nemzetközi érdeklődést mutatják külföldi publikációi, nemzetközi kutatócsoportokban való közreműködése és rendszeres konferenciaszereplései fontos nemzetközi tudományos fórumokon.  Az általa irányított tudományos műhely a határon túli magyar regionális tudomány  fontos szellemi bázisának tekinthető.

Irányításával szerveződött meg a magyar nyelvű közgazdászképzés a kolozsvári egyetemen. A közgazdaság-tudományi karon jelenleg közel ötszáz diák, négy szakon magyar nyelven hallgat közgazdasági  stúdiumokat. A képzés megszervezésében, az oktatási tematikák kialakításában a PTE Közgazdaság-tudományi Karának tapasztalataira is támaszkodott.  Rendszeresen szervez előadásokat és kurzusokat a kar oktatóinak. Több alkalommal tartott előadásokat a pécsi közgazdász-hallgatóknak és szervezett  tapasztalatcseréket. A kolozsvári egyetemen 2004-ben induló, általa irányított angol nyelvű regionális politikai és vidékfejlesztési mesterkurzus a pécsi képzési programra épül.