international

Dr. Susumu Okabe

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2001. november 8.

 

Susumu Okabe professzor 1939. február 2-án született Kokurában, (Fukuoka) Japánban.

Egyetemi tanulmányait 1962 és 1967 között az University of Kumamoto és a University of Tokyo egyetemeken végezte. Itt szerezte a B.Sc., M.A. és a Ph.D. minősítéseit gyógyszerész szakon. 1969 és 1971 között az Amerikai Egyesült Államokban, Philadelphiában James Roth és Carl. J. Pfeifer professzorokkal dolgozott. 1971-72 között, Rochesterben - New York államba - René Menguy professzorral dolgozott. 1967 és 1977 között a Tokyoi Egyetem Gyógyszerészeti Karán a Gyógyszertani Intézetben, előbb mint fiatal kutató, majd mint tanársegéd dolgozott. Majd a Kyotói Gyógyszerészeti Egyetem Alkalmazott Farmakológiai Tanszékének igazgatója. Oktató munkája a gyógyszerészképzés köré fókuszálódik, e területen Japán legelismertebb szakembere. Fő kutatási területe a kísérletes fekély pathogenezisének és kivédhetőségének a széleskörű tanulmányozása, e területről több mint 300 cikket közölt angol nyelven és több mint 70-et japánul. Az egyik cikke („K. Takagi and S. Okabe: Simple method for producing stress uclers in the rat") elérte a klasszikus citációt, azaz több mint 500 alkalommal idézték. Számos tudományos társaság tajga. Ezek: Japan Pharmaceutical Association, Japan Pharmacology Association, Internacional Conferece on Ulcer Research (Standing Commettee tag), American Gastroenterological Association). Öt nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Különböző kitüntetések birtokosa: Outstanding Research Award for the Japan Histamine Receptro Association (1994), Research Award from Japan Experimental Ulcert Research Association (1991), Presentation of Silver Medal from the School of Medicine, Jagiellonian University, Krakkó (1999).

Okabe professzor az International Conference on Ulcer Research Standing Committeenek alap tó tagja. Jelentős segítséget adott abban, hogy egyetemünk Ph.D. hallgatói sikeres tanulmányutakat tegyenek a Kyotói Egyetemen.