international

Dr. Bogusław Banaszak

A Pécsi Tudományegyetem Állam– és Jogtudományi Karának díszdoktora: 2004. november 4.
 

Dr. Bogusław Banaszak

Prof. Dr. Bogusław Banaszak a Wrocławi Egyetem Jogi, Közigazgatási és Közgazdasági Karának professzor, az Alkotmányjogi Tanszék vezetője.Egyetemi tanulmányiat a wrocławi jogi karon végezte, ahol 1983-ban egyetemi doktori fokozatot is szerzett. 1991-ben alkotmányjogból habilitált.

Fő kutatási területe az alkotmányjog, ezen belül különösen a parlamenti jog és az emberi jogok. Kutatómunkája során számos alkalommal részesült osztrák (ÖOAAD) és német (DAAD) ösztöndíjban, illetve különböző alapítványok (Fritz Thyssen Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung) támogatásában. Több folyóiratnál is tevékenykedett, így például a Recht in Ost und West c., a Humanistyczne Zeszyty Naukowe és az Ost-Europa Recht című folyóiratoknál.

Banaszak professzor szerteágazó és elmélyült tudományos tevékenységét gazdag szakirodalmi munkássága bizonyítja: szerzője és társszerzője több, mint 200 publikációnak. Ezen belül tizenkét könyve jelent meg lengyel nyelven, egy német és egy angol nyelven. Munkássága elismerése képen az Osztrák Köztársaság Érdemkeresztjét és a Lengyel Köztársaság Arany Érdemkeresztjét adományozták neki.

Banaszak professzor a Wrocławi Egyetem Jogi kara és egyetemünk jogi kara közti együttműködés fő szervezőjévé vált, és nemzetközi kapcsolatait felhasználva jelentős segítséget nyújtott a pécsi jogi kar korábbi közép-európai együttműködési formáinak újráélesztésében is. Aktív szerepet jétszott a két kar közötti együttműködési szerződés aláírásában, és az azóta eltelt időben a kapcsolatok egyik ápolója és fő mozgatója. Többek között szervezője volt a Klingenthal-i konferenciának, amire a jogi karról több kolléga kapott meghívást. a grazi egyetem által koordinált „Összehasonlító közigazgatási jog Kelet-Közép-Európában" című kutatási programban a pécsi és a wrocławi jogi kar tanszékei közösen vesznek részt.