Képzőművész-tanár mesterszak

Művészeti Kar

Képzőművész-tanár mesterszak

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, felnőttképzésben, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben a képzőművészeti szakmai tárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.    


Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc

Képzési idő
2 félév

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas, Önköltséges

Képzési forma
Nappali

Képzés indulása
Szeptemberi indulás

Költségtérítés összege
NK: 400 000 Ft (teljes költség)

Az oktatás nyelve
Magyar

Legutóbbi ponthatár
NÁ: 95

  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
Oklevélben szereplő képzettség neve
Okleveles képzőművész-tanár
Képzés helyszíne(i)
Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)
A képzés tanterve
tanterv_kepzomuvesz_tanar_-_2017.pdf
Felvételi információk, jelentkezési feltételek

A felvételi vizsga részei: pályaalkalmassági beszélgetés a motivációs levél alapján.

A szóbeli alkalmassági vizsga motivációs beszélgetésből áll, melyen a jelentkezőnek – a magával hozott, a beszélgetés megkezdése előtt a felvételi bizottságnak leadott (géppel írt 1 A/4-es oldal) vázlat alapján (kb. 10 percben) – ki kell fejtenie a tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatnak, s az annak alapján folytatandó beszélgetésnek is a tanári pálya választásának egyéni motívumairól, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatairól, elképzeléseiről kell szólnia, ugyanis a vizsga célja a jelentkező tanári pályaalkalmasságának értékelése, a legalkalmasabbak kiválasztása.

Az alkalmassági vizsgához az előbbiek szerint megírt vázlaton kívül egyéb dokumentumot, igazolást nem kérünk, a vázlat megírásán kívül arra készülni nem kell.

Szakmai beszélgetés, a szakterületi képzésen készített munkákból összeállított portfólió bemutatása(A legalább A/4-es méretű portfólió tartalmazzon egy rövid szakmai életrajzot és min. 15 alkotásról készített reprodukciót).

Alkotói jövőkép: a jelentkező képzőművészi eredményei és céljai, ambíciói, a művészettel kapcsolatos gondolatai a vizsgán bemutatott művek, dokumentációk alapján.

Tanári jövőkép: a jelentkező tanítással, a pedagógiai szakmával, a célszerű tanári magatartásformákkal és képzőművészeti tartalmakkal kapcsolatos gondolatai – miért akar pedagógus lenni, hogyan képzeli el szakmai jövőjét? 

A felvételi pontok számítása: max. 99 pont

 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A képzőművész-tanár szakra jelentkezhet minden hallgató, aki a művészeti képzési terület valamennyi osztatlan szakán folytatott tanulmányok ötödik félévét lezárta, vagy a nem tanárszakon szerzett művészeti osztatlan mesterfokozatot megszerezte.

Felvételi irányszám

20 fő

Felvételi követelmények
Lásd: felvételi információk menüpontban
Kapcsolat

Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit - 72/501-500/28207

Képzőművészeti Intézet
György Hajnal - 72/501-500/22825

Design és Médiaművészeti Intézet
Vályi Viktória - 72/501-500/22878

Élj a lehetőségeiddel. Keress célokat és valósítsd meg!
Egy volt MK-s hallgatónktól