Pályaorientációs programcsomag

Pályaorientáció

 

Az egyetemünkre érkező hallgatók körében évről évre tapasztaljuk, hogy a fiatalok jelentős része sajnos nem megalapozott, reális önismereten és alapos informálódáson alapuló döntés eredményeként választ pályát.

Tudjuk, hogy a középiskolák, valamint a szülők számára időbeli vagy szakmai kapacitások hiánya okán gyakran erőn felüli feladat a pályaválasztás előtt álló fiatalok komplex felkészítése.

Pályaorientációs programunk célja, hogy hiteles felsőoktatási információk, valamint szakszerű pályaorientációs konzultáció biztosításával támogassuk a fiatalok pályadöntését, ezáltal hozzájáruljunk a felsőoktatásból lemorzsolódó, illetve pályamódosításra kényszerülő fiatalok arányának csökkenéséhez is.

A program a PTE Kapcsolati Igazgatóság, a PTE Karrier Iroda, valamint a PTE 10 Karának együttműködésében valósul meg. Programcsomagunk segítséget nyújthat a középiskolák számára a pályaválasztási napjuk megszervezésében és lebonyolításában..

 


A programcsomag ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges,
melyet követően a kívánt napra leszervezzük a kívánt programokat az osztályok, iskolák számára.

Letölthető PDF fájl  

 


 

Pályaválasztást segítő szolgáltatásainkat a programcsomagban két területen nyújtjuk:

1. Általános pályaorientációs programok: önismeret fejlesztés, felsőoktatási információk átadása, pályadöntés támogatása egyéni és csoportos formákban 

2. Tudományterületekhez kapcsolódó orientációs programok (a PTE minden karához kapcsolódóan) 

Pályaorientációs programjainkat elsősorban 10-11. évfolyamos diákok számára ajánljuk. A szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtjuk, munkatársaink mindenkori kapacitásainak mértékében.

Pályaorientáció


A szolgáltatások igénylésével kapcsolatban kérjük, legyenek szívesek figyelembe venni az alábbi tudnivalókat:

  •  A felsorolt szolgáltatások igénybe vehetők pályaorientációs napba szervezett komplex csomagként, egyéb iskolai rendezvényhez kapcsolódóan vagy egy-egy osztály, diákcsoport számára alkalomszerűen. Előzetes egyeztetés alapján mind a megvalósítás kereteit, mind a szakmai tartalmat szívesen szabjuk az iskola és diákok igényeire.

  • A szolgáltatások igénylésével kapcsolatos megkeresést minimum 4 héttel a program tervezett napját megelőzően várjuk. Az igényléshez szükség van a kiválasztott programok pontos megnevezésére, a rendelkezésre álló időkeretek megjelölésére, a résztvevő diákok pontos létszámára. A megkeresést követően felmérjük munkatársaink adott napra vonatkozó kapacitásait, ezt követően tudunk végleges visszajelzést adni arról, hogy mely programokat tudjuk megvalósítani..

  • A programok megvalósítása terén kérjük az intézmény aktív közreműködését a diákok programokra való beosztásának elkészítésében, a programokkal kapcsolatos előzetes tájékoztatásukban, valamint több diákcsoport forgószínpad-szerű foglalkoztatása esetén az esetleges „holt idők” kitöltésében.

  • A szolgáltatásokat a Pécsi Tudományegyetem társadalmi felelősségvállalásként, térítésmentesen biztosítja. Kérjük az intézmények partneri együttműködését a hatékony és pontos kommunikációban, valamint az egyeztetett programok és keretek pontos betartásában.


Online programok

 

A Pécsi Tudományegyetem karai által kínált szakterület-specifikus online orientációs programok 

Egyetemünk mind a 10 karától kérhető kb. 15 perces bemutatkozás online térben, melyben röviden ismertetik a karon található szakokat és egyéb lehetőségeket (pl. szakmai programok, ösztöndíj, stb). 

Személyes jelenlétet igénylő programok

 

A Pécsi Tudományegyetem karai által kínált szakterület-specifikus orientációs programok 

 

Amennyiben érdeklődnek a felajánlott szolgáltatások iránt, örömmel várjuk megkeresésüket. Felmerülő kérdéseikkel kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. 

 

Szalai Gréta 
PTE beiskolázási koordinátor 
szalai.greta@pte.hu 
+36 72 501-500/28085 

 


 

Kapcsolatfelvétel

Választás
CAPTCHA
Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.