Egyetemi hírlevelek a modellváltással kapcsolatban

Modellváltás tájékoztató oldal

 A Pécsi Tudományegyetem egyetemi polgárai számára küldött hírlevelei a modellváltásról:

 

2021. január 13. | A Pécsi Tudományegyetem vezetésének közleménye

 

Tisztelt Egyetemi Polgár!

 

Amint azt korábban a sajtóban olvashatták, több magyarországi felsőoktatási intézmény (Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem) is kifejezte a szándékát, hogy csatlakozni kívánnak az ún. „modellváltó intézményekhez”, vagyis nyitottak az alapítványi fenntartású felsőoktatási intézményi modell kialakítására.

A Pécsi Tudományegyetem vezetése és a dékáni kar tájékozódó megbeszélést folytatott az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselőivel a Pécsi Tudományegyetem a modellváltási folyamatba történő esetleges bekapcsolódásáról.

Az egyetem vezetése és a dékáni kar közösen hoznak majd döntést a tárgyalási folyamat megkezdéséről és annak módjáról. Erről természetesen tájékoztatni fogják a fenntartói jogokat gyakorló Innovációs és Technológiai Minisztériumot, valamint a Pécsi Tudományegyetem polgárait, így Önöket is.

A döntés megszületéséig további nyilatkozatot a Pécsi Tudományegyetem nem kíván tenni.

Pécs, 2021. 01. 13.

 

Tisztelettel,

Dr. Miseta Attila
rektor

Decsi István
kancellár

 

2021. január 16. | A Pécsi Tudományegyetem vezetésének közleménye

 

Tisztelt Egyetemi Polgár!

 

A korábbi ígéretünknek megfelelően a modellváltással kapcsolatos aktuális eseményekről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Amint arról az Innovációs és Technológiai Minisztérium is hírt adott Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 2021. január 12-én a négy orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem vezetőivel egyeztetett a modellváltás lehetőségéről. A héten több alkalommal került sor egyetemi felső vezetői szinten egyeztető megbeszélésekre az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselőivel, amely során a vezetőknek lehetőségük nyílt megismerni a modellváltásban rejlő lehetőségeket és a folyamat operatív megvalósítási rendjét.

Az új fenntartói rendszer csak akkor lép életbe, ha az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek, így a Pécsi Tudományegyetem is ezt kifejezetten kéri.

2021. január 14-én kibővített Dékánok Tanácsa keretében ismertettük a rendelkezésre álló információkat és a fenntartó által javasolt forgatókönyvet a kari vezetőkkel, a Klinikai Központ elnökével, a Szentágothai János Kutatóközpont elnökével, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökével. A fórumon kérdések megfogalmazására is mód nyílt, majd a testület egyhangú döntést hozott arról, hogy az egyeztető tárgyalásokat a Pécsi Tudományegyetem folytatni kívánja és az Egyetem vezetése törekszik a folyamatban konstruktívan előrehaladni a felsőoktatási intézmény számára kibontakozó előnyök mielőbbi realizálása érdekében. A kormányhatározat előkészítéséhez szükséges szakértői anyagot kidolgoztuk.

A közigazgatási eljárás ütemterve feszített azon intézmények számára, akik a 2021/2022-es tanévet már az új fenntartói rendszer keretében tervezik indítani, tekintettel arra, hogy számos nyitott kérdést kell tisztázni, egyeztető tárgyalást kell lefolytatni, mindeközben figyelembe kell venni a tudományegyetemi sajátosságokat, valamint azt is, hogy az orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmények az egészségügy szakmai utánpótlásán túl a fekvőbeteg szakellátásért is felelnek.

 Az Egyetem vezetése felkérte a kari képviselőket, hogy a saját szervezeti egységeikben haladéktalanul tartsanak tájékoztató fórumokat, a kari vezetők döntése szerint kérjék ki a Kari Tanácsok véleményét a modellváltással kapcsolatosan. A kari fórumok szervezése megkezdődött.

 A rendelkezésre álló információk megosztása az érdekképviseleti szervekkel részben már megtörtént, részben az elkövetkezendő hetekben kerül sor tárgyalásokra.

 Ugyanígy megtörtént és folyamatos az információk megosztása az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal is.

 A modellváltással kapcsolatos döntést a Szenátus fogja meghozni, várhatóan január végéig.

 

Dr. Miseta Attila s.k
rektor

 

Decsi István s.k.
kancellár

 

2021. január 21. | A Pécsi Tudományegyetem vezetésének közleménye

 

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

 

A Szenátus mai üléséről az alábbiakban kívánjuk tájékoztatni Önöket.

A Szenátus 2021. január 21-én tartott, rendes ülésén az előzetesen megküldött napirendi javaslattal ellentétben a testület nem tárgyalta napirendi pontként a felsőoktatási modellváltással kapcsolatos előterjesztést.

Ennek az az oka, hogy a folyamatban lévő egyeztetések még nem zárultak le, a karokkal történő egyeztetések, a Kari Tanácsok által megfogalmazott igények szintetizálása folyamatos. Országos szinten is egyeztetések folynak, amelyek eredménye befolyásolhatja a PTE Szenátusának álláspontját.

A belső és külső egyeztetéseket folytatjuk és ezek eredményéről az egyetemi polgárokat igyekszünk folyamatosan tájékoztatni.

A Szenátus a jövő héten tartandó rendkívüli ülésén tárgyalja külön napirendként a kérdést. Az előterjesztéssel kapcsolatban a karok és önálló szervezetek előzetesen véleményt formálhatnak.

 

Dr. Miseta Attila s.k.
Rektor

 

Decsi István s.k.
Kancellár

 

2021. február 12. | Modellváltás aktuális információk | Egyeztettek az alapítványi átállásról a PTE vezetői a kormánybiztossal

 

Egyeztettek az alapítványi átállásról a PTE vezetői a kormánybiztossal
 

Szerda délután a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szenátusi Tanácstermében egyeztetett az intézmény vezetése Stumpf Istvánnal, a felsőoktatási modellváltással és az új fenntartói modell működésével kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztossal. A megbeszélésen elhangzott, hogy az átállás céldátuma 2021. augusztus 1-je, de addig még számos fórumon lesz lehetőség a részletek kidolgozására, finomhangolására.

 

Stumpf István és Miseta Attila

 

Mint ismert, a közelmúltban kinevezett kormánybiztos ellátja a modellváltás előkészítésével, megvalósításával, az új fenntartói modell működésével kapcsolatos állami feladatok koordinációját. Emellett összehangolja a modellváltás megvalósításában résztvevők feladatait, nyomon követi a feladatok teljesítését, valamint rendszeresen tájékoztatja az érintetteket. Kapcsolatot tart továbbá a modellváltás megvalósításában, és az új fenntartói modell működtetésében feladattal rendelkező állami szervekkel, valamint fenntartókkal és felsőoktatási intézményekkel. Ennek szellemében érkezett Stumpf István szerdán Pécsre. A megbeszélésen részt vett Pavlik Lívia miniszteri biztos, Cseporán Zsolt kabinetvezető, Miseta Attila rektor, Decsi István kancellár, és a PTE kibővített Rektori Tanácsának tagjai.
 
További részletek az UnivPécs tudósításában

 

2021. február 27. | Modellváltás hírlevél | Munkacsoportok alakultak a sikeres tárgyalások érdekében

 

Munkacsoportok alakultak a sikeres tárgyalások érdekében

 

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2021. január 29-ei ülésén arról határozott, hogy az Egyetem kezdeményezi a fenntartónál a Pécsi Tudományegyetem állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi fenntartású felsőoktatási intézménnyé alakulását.

Egyidejűleg a Szenátus számos garanciális feltételt fogalmazott meg, amelynek képviseletére felhívta az Egyetemet a modellváltásra irányuló tárgyalásokon képviselőket, hogy a minisztériummal, illetve majd az alapítványi fenntartóval folytatandó tárgyalások során törekedjenek azok érvényesítésére.

Ennek érdekében három, rektori felügyelet mellett működő, egymással kooperációban álló munkabizottság kezdte meg tevékenységét a modellváltás fókuszpontjait érintő területeken:

 • Intézményirányítás munkacsoport;
 • Stratégiai tervezés munkacsoport;
 • Vagyon- és gazdálkodás munkacsoport.

A munkacsoportok vezetését egy-egy rektorhelyettes látja el, létszámát tekintve maximum 8 fős teamek alakultak meg, amelyekben hangsúlyozott a dékáni részvétel, az apparátus szükségszerű képviselete mellett.

A Stratégiai tervezés munkacsoporton belül három 6 fős albizottság alakult meg oktatás, oktatásfejlesztés (ideértve a köznevelés és szakképzés kérdéseit); kutatás, kutatásfejlesztés, innováció; és infrastrukturális fejlesztések témakörökben.

A munkacsoportok rendszeresen beszámolnak a Rektori Vezetői Értekezletnek. A rektor és a munkacsoportok vezetői szükség szerint megvitatják és értékelik a modellváltási folyamat előrehaladását a kari vezetőkkel és más érintettek bevonásával, kiemelten az egyéb önálló szervezeti egységek vezetőivel, valamint érdekképviseleti szervek képviselővel.

A modellváltási folyamat szükségszerű adminisztratív feladatait a Kancellária és a Rektori Kabinet igazgatóságai saját feladat- és hatáskörük keretében látják el.

A modellváltás sikerességének egyik záloga, ha a Pécsi Tudományegyetem egységben, központi irányítással, egykapus minisztériumi kommunikációval, ugyanakkor folyamatos belső egyeztetésekkel, és a szervezeten belüli igények maximális figyelembevétele mellett menedzseli a folyamatot, amelyről rendszeresen tájékoztatást nyújt az egyetemi nyilvánosság felé.

 

Dr. Miseta Attila s.k.
rektor                                     

Decsi István s.k.
kancellár

 

Pécs, 2021. február 27.

 

2021. április 26. | Modellváltás hírlevél | Modellváltás 2021: Munkaügyi kérdések

 
A modellváltás egyik fontos pontja az oktatók és munkatársak munkaügyi helyzete.
Ebben a PTE tárgyalási pozíciója egyértelmű volt: a jelenleginél jobb, vonzóbb foglalkoztatási és jövedelmi helyzetet szeretne biztosítani a munkavállalók számára. A hatályos jogszabályok szerint a munkavállalók egy kötött meghatározott fizetési kategóriákat tartalmazó közalkalmazotti jogviszonyból a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszonyba kerülnek át, amely egy teljesítményelvűbb, szabadabb foglalkoztatási formát jelent. 

Vannak előnyei a közalkalmazotti munkavállalásnak is (pl.: jubileumi jutalom, utazási utalvány, szabadságok mértéke stb.), ugyanakkor a közalkalmazotti jogviszony esetén a felek (munkáltató és közalkalmazott) sok kérdésben nincsenek valódi alkupozícióban – korlátozottan térhetnek el a jogszabályok előírásaitól, a fenntartói döntések megkötik a munkáltató kezét.
 
A munkaviszony esetén a kollektív szerződés vagy a felek megállapodása széles körben eltérhet a törvénytől, így nagyobb mozgásteret biztosít mindkét fél (munkáltató és munkavállaló) számára. Az elkövetkező időszak feladata, hogy a közalkalmazotti törvény helyett a Munka Törvénykönyve és a kollektív szerződés keretei között alakítsuk ki a PTE új, vonzó foglalkoztatási és juttatási rendszerét.

 
Gyakran ismételt Kérdések

Lesz-e jogállásváltozás a közalkalmazottak esetében? 

Igen. A közalkalmazottak jogviszonya jogfolytonosan alakul át munkajogviszonnyá, vagyis a közalkalmazotti jogviszony megszűnik, és a megszűnését követő nappal az új munkáltatóval munkaviszony létesül.

Mire terjed ki a tájékoztatási kötelezettség a jogállásváltozás során? 

A munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően 30 nappal korábban köteles tájékoztatni a közalkalmazottat, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a közalkalmazotti tanácsot az átadás időpontjáról, okáról és közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről. A munkáltató továbbá köteles a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal konzultációt kezdeményezni a tervbe vett egyéb intézkedésekről, intézkedések elveiről, a hátrányos következmények elkerülésének módjáról, eszközeiről, továbbá a következmények enyhítését célzó eszközeiről. Egyidejűleg a munkáltató köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat arról, hogy az átadást követően a közalkalmazott foglalkoztatását az átvevő biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. 

Ki fogja az új munkaszerződés tartalmat meghatározni? Ha nem lesz kollektív szerződés, egyéni alkuk lesznek? 

A törvény meghatározza, hogy a munkaszerződésnek melyek a kötelező tartalmi elemei és azt is, hogy a jelenlegi kinevezéseket miként kell alapul venni. A tervezeteket a fentiek alapján a munkáltató fogja elkészíteni. 

Mik a garanciális elemek a jogállásváltozás során? 

A modellváltást követően a jelenlegi közalkalmazott a megkötendő munkaszerződés révén a Munka törvénykönyve (Mt.) által szabályozott jogviszony alanya lesz. A modellváltás azonban nem befolyásolhatja negatívan a munkavállalókat, az alábbi garanciák szerint: 

 

 • a) Az Egyetemet továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli, a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva munkaviszonnyá alakul, vagyis mindenkinek biztosítani kell, hogy munkaszerződést köthessen.
 • b) A jogviszonyváltást követően a munkabér nem lehet alacsonyabb összegű, mint a közalkalmazotti illetmény és illetménypótlékok együttes összege.
 • c) Az Mt. által nem ismert pótlékok beépülhetnek az alapbérbe.
 • d) A jogviszony időtartama, a munkaidő tartama változatlan, próbaidő nem köthető ki.
 • e) A közalkalmazottnak az átadó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.
 • f) Ha a munkaszerződés megkötésével létesített jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a közalkalmazottat felmondási idő, valamint végkielégítés illeti meg, annak mértékét az átadó és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével, a jogviszonyra irányadó szabályok alapján kell megállapítani.
 • g) A munkaviszony első évében a munkáltatói felmentésre vonatkozó Kjt. szabályok alkalmazandók.
 • h) A munkaviszony első 5 évében a jubileumi jutalomra vonatkozó Kjt. szabályok alkalmazandók. 

 
Ha modellváltás lesz és megszűnik a közalkalmazotti jogviszonyunk, akkor mi alapján kapjuk a bérünket? 

A munkaszerződés alapján: a munkabér (alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály, valamint kollektív szerződés alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely közalkalmazotti illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a munkaszerződés megkötését követően már nem áll fenn.

Milyen lehetőségek nyílnak a bérek rendezésére?

A modellváltó intézmények esetében 2 lépcsőben 15+15% béremelésre van kormányhatározatban rögzített ígéret. Az állami fenntartást magunk mögött hagyva új működési elveket kialakítására lesz mód, így a modellváltással párhuzamosan kialakítható az a juttatási, ösztönzési rendszer, amely a mostani helyébe léphet. Megszűnik a közalkalmazotti bértábla, az oktatói bértábla. A saját teljesítményösztönző rendszerünkben kell kialakítani bérsávokat és teljesítmény elvárásokat/értékelést/jutalmazást. Az Egyetem erősítése nem képzelhető el a munkavállalói juttatások erősítése, a fizetések rendezése nélkül. Különben nem tudjuk felvenni a versenyt a hazai és nemzetközi konkurenciával. Célunk, hogy vonzó környezetet és megfelelő életpályát tudjunk biztosítani munkavállalóink számára. Azonban ennek financiális hátterét is meg kell teremteni. 

Hány nap szabadság jár a munkavállalóknak?

A jogállásváltozást követően az Mt. az irányadó, miszerint az alapszabadság 20 nap, amely további az életkor, illetve egyéb kedvezményezett életkörülményekre tekintettel meghatározott mértékű pótszabadsággal egészül ki. Ugyanakkor lehetőség lesz Kollektív Szerződésben szabályozni a kérdést, amelynek során az alap- és pótszabadság mértékétől a munkavállaló javára az Mt-től el lehet térni.

Megszűnik a jogviszonya a nyugdíjba vonulás miatt felmentési idejét töltő közalkalmazottnak?

A felmentési idejét töltő közalkalmazottnak is megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya a jogállásváltozással és ezt követően a fennmaradó időre, vagyis a felmentési idő lejártáig munkaviszonyban áll, azonban a Kjt. 25/C. § (2) bekezdése alapján munkavégzési kötelezettség nem terheli, díjazását az átadás napjáig ki kell fizetni.

Megszűnik-e a 65. életévhez kötött korhatár a magasabb vezetői, vezető pozícióban?

Igen, a vezetői feladatok ellátására vonatkozó 65. éves korhatár az Mt. hatálya alatt nem alkalmazandó.

Magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás esetén hogyan alakul a jogviszonyváltás?

A magasabb vezetők és vezetők vezetői megbízása esetén a közalkalmazotti jogviszony a kinevezés szerint alakul át munkaviszonnyá, ezzel egyidejűleg a létrejött munkaszerződés a vezetői megbízás határozott idejére és annak tartalma szerint módosul.

Vezetői megbízás lejártát követően megszűnik-e a jogviszony?

A vezetői megbízás lejáratát követően a munkaviszony a felek eltérő megállapodása hiányában átalakul a korábbi alapmunkakörre szóló kinevezés szerinti munkaszerződéssé, melyre az Mt. munkaszerződés módosítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Mi lesz az új modellben garancia arra, hogy a szakmai fejlődés bérnövekedéssel is jár majd?

A közalkalmazotti kötöttségektől mentes új munkáltatói környezetben az egyetem szabadon alakíthatja teljesítményértékelési és ösztönzési rendszerét. Az életkort, közszolgálati jogviszonyt előtérbe helyező juttatási rendszer helyett lehetőségünk nyílik egy, a teljesítményt díjazó szisztéma kialakítására. Az egyetem javaslatot tehet arra vonatkozóan, hogy a szakmai fejlődés, teljesítmény legyen a bérnövekedés egyik hajtóereje. A bővülő költségvetési forrásokat első sorban a jövedelmek növelésére szeretnénk majd fordítani. Minderre rákényszerít az oktatási piacon érvényesülő versenyhelyzet is. A bérek növelése nélkül ugyanis sem megtartani, sem bevonni nem leszünk képesek értéket teremtő munkaerőt.
 
A modellváltással kapcsolatban aktuális, megbízható és hiteles információkat a https://pte.hu/hu/modellvaltas oldalon talál.

Véleményét, javaslatait, kérdéseit az info@pte.hu címen várjuk!

2021. október 1. | Tájékoztatás tervezett béremeléssel kapcsolatban

Tisztelt Egyetemi Polgárok!
 
A Pécsi Tudományegyetem vezetése nevében ezúton is köszönjük Önöknek a modellváltáshoz kapcsolódó hozzáállásukat, türelmüket, érdeklődésüket. 
 
A nyár folyamán megtörtént a közalkalmazotti létből a Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatásba irányuló átállás, melyhez kapcsolódóan köszönjük a szervezeti egységek vezetőinek támogatását és munkatársaink együttműködését. 
Szeptemberben sikeresen megvalósult a Magyar Államkincstártól történő függetlenedést követő első, teljes egészében saját hatáskörben kivitelezett bérszámfejtés. A határidőkkel és a folyamatokkal kapcsolatban példás együttműködés kísérte ezt az időszakot.
Ezúton szeretnénk tájékoztatást nyújtani a modellváltás során többször is előtérbe került 2x15 százalékos tervezett béremeléssel kapcsolatban. Az egyetem vezetése és a téma kidolgozásával megbízott szakértő bizottság előkészítő munkája folyamatban van. 
 
A főbb irányelveket tekintve a következő alapelveket osztjuk meg Önökkel:
2021-re vonatkozóan

 • Az érintett munkavállalói kör – a Klinikai Központ munkatársait ide nem értve – a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, 2021. december hó 01. napján határozatlan idejű munkaviszonyban álló munkavállalója.
 • Az első 15 % béremelést szolgáló bértömeg az egyetemre érkezését követően, 2021 év végén, egy összegben kerül a munkatársak számára átutalásra. Ez az összeg 2021 utolsó négy hónapjára vonatkozik.
 • A 15% számításának alapja 2021. június elsején hatályos kinevezés szerinti közalkalmazotti illetménytábla alapján megállapított illetmény és a munkáltatói hatáskörű illetménykiegészítés bruttó összege, a 2021. augusztus hó 01. napját követően jogviszonyba lépett munkatársak esetében pedig a munkaszerződésben meghatározott bruttó munkabér. A határozott időre adott munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés nem szolgál a számítás alapjául.

2022-re vonatkozóan

Az első 15% kérdése:

 • 2022. január elsejétől az első 15% béremelés határozatlan időre beépül a jogosult munkatársak bruttó bérébe.
 • A jogosult munkavállalói kör – a Klinikai Központ munkatársait ide nem értve – a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, 2022. január hó 01. napján határozatlan időre szóló munkaviszonyban álló munkavállalója.

A második 15% kérdése:

 • A 2022. január elsejétől rendelkezésre álló újabb 15% bértömeg az egyetem vezetésének döntése értelmében a hatékonyság növelését célzó és a fejlesztési igényeket támogató Teljesítmény Értékelési Rendszer által szabályozva lesz adható. A TÉR-rendszerek felülvizsgálatával, harmonizálásával és működési elveinek kidolgozásával szintén szakértő bizottság foglalkozik. 

 
A Pécsi Tudományegyetemmel határozott idejű munkaviszonyban álló munkatársak esetében a béremelés lehetősége a foglalkoztatási konstrukció függvényében egyedileg felülvizsgálatra kerül. 
A fent leírtak szerint a béremelés módszertanának teljeskörű, részletekig történő kidolgozása zajlik, ennek eredményéről hamarosan további tájékoztatást adunk. Addig is szíves türelmüket kérjük, együttműködésüket köszönjük!
 
Pécs, 2021. október 1.
 
Dr. Miseta Attila
rektor
Decsi István  
kancellár

2021. november 2. | Tájékoztatás a 2021. évre vonatkozó bérkiegészítésről

Tisztelt Munkavállaló!
 
Örömmel értesítjük, hogy a 2021. évi egyszeri bérkiegészítés egy összegben, 2021. november végén kerül kifizetésre a Pécsi Tudományegyetem munkavállalói részére.

 
Az egyszeri bérkiegészítés garantált mértéke a 2021. május végi alapilletmény és a munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés összegének 4*15%-a (kivéve, ha az pályázati forrásból származik).

Az egyszeri bérkiegészítés egyes munkavállalók számára történő pontos kifizetési összegéről (az egyedi sajátosságokat is figyelembe véve) az önállóan gazdálkodó szervezeti egységek vezetői jogosultak dönteni. Felhívjuk a tisztelt munkavállalók szíves figyelmét arra, hogy a november végén kifizetésre kerülő egyszeri bérkiegészítés nem képezi alapját a 2022-től bevezetendő egységes teljesítményértékelési rendszer szerinti munkabér megállapításának.
A 2022. évi bérfejlesztés részleteiről a későbbiekben adunk tájékoztatást az Ön számára, azok kidolgozása folyamatban van. Egyetemünk 2022-től új, ún. PTE bértáblát tervez bevezetni, mely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szerintihez képest jelentős emeléssel határozza meg az egyes munkakörökhöz és beosztásokhoz tartozó minimális alapbéreket.

Pécs, 2021. november 2.

Tisztelettel:
Dr. Miseta Attila s.k.
rektor

Decsi István s.k.
kancellár
 

2021. november 25. | Rektori-Kancellári tájékoztatás

Tisztelt PTE Munkavállalók! Kedves Munkatársak!
 
A PTE vezetése a korábbiakban kommunikáltak szerint elkötelezett a modellváltáshoz kapcsolódó ígéretek realizálásában úgy a szakmai munkát érintően, mint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó körülmények tekintetében. Köszönjük az egyetemi polgárok lojalitását, pozitív hozzáállását a változások és az előttünk álló időszak iránt.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napon a 2021. évre vonatkozó egyszeri bérkiegészítés megérkezett a munkatársak számlájára!

Az egyetem vezetése által felhatalmazott szakértői kör által definiálásra került az az oktatói, kutatói, tanári munkaköröket érintő bértábla, mely az adott munkakörökhöz rendelt, 2022.01.01-től hatályos minimális alapbéreket tartalmazza. Ennek részletei a 2021.11.25-i Szenátusi ülésen megosztásra kerültek.

Ezzel együtt bevezetésre kerül az az egységes Teljesítmény Értékelési Rendszer, mely a PTE irányába megfogalmazott teljesítmény indikátorok alapul vételével kerül kidolgozásra.

Zajlik továbbá az adminisztratív területeket érintő bérstruktúra alapelveinek kidolgozása is, melyről a közeljövőben adunk további tájékoztatást. Folyamatban van az e területeket érintő munkakörök vizsgálata is, melyhez kapcsolódóan elkészülnek és bevezetésre kerülnek a vonatkozó Teljesítmény Értékelési Rendszerek.

Bízunk benne, hogy fentiek hozzájárulnak munkatársaink PTE iránti további elköteleződéséhez és jövőbe mutató motivációjához, ezzel egyetemünk teljesítményéhez és hatékonyságához.
 

Dr. Miseta Attila
rektor

Decsi István
kancellár

 

 

Barangold be a PTE-t virtuálisan az interaktív böngészőnkkel!