Pécsi Tudományegyetem

University of Pécs

  

  

Mobiltelefonos Dolgozói Konstrukció

A Pécsi Tudományegyetem Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen mobilkommunikációs szolgáltatás tárgyban közbeszerzési eljárást indított; a közös tender nyertese a Magyar Telekom Nyrt. Ennek eredményeként mobiltelefonos „Dolgozói konstrukció" került kialakításra, hogy a Pécsi Tudományegyetem közalkalmazottai kedvezményes mobiltelefonos díjcsomaghoz jussanak.

A konstrukció tarifái, elérhető kedvezmények

A PTE alkalmazottainak részére a T-Mobile szolgáltató a Szolgáltatási kedvezmények pontban részletezett kedvezményt biztosítja azzal, hogy a szolgáltatási szerződést a T-Mobile közvetlenül a Pécsi Tudományegyetem alkalmazottjával hozza létre (az előfizető és számlafizető a közalkalmazott).

A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a Pécsi Tudományegyetemmel szerződéses munkaviszonyban álló dolgozó Előfizetőként és Számlafizetőként közreműködjön a megkötendő előfizetői szerződéseknél.

A Szolgáltató a havi telefonszámlákat a dolgozó nevére és címére folyószámlák szerinti bontásban küldi ki. A dolgozói vásárláskor kiállítandó számla a dolgozó nevét és adatait tartalmazza. A dolgozó előfizetésével részt vesz a Kapcsolat Aranykártya Programban, de nem gyűjtenek Aranykártya pontokat.

Egy dolgozó legfeljebb 4 db dolgozói díjcsomaggal üzemeltetett előfizetés igénybevételére jogosult, melyből legfeljebb 1 db lehet meglévő T-Mobile havidíjas előfizetés. A számhordozás, illetve a DOMINO prepaid kártya behozatala új előfizetés vásárlásának minősül.

A Telemátrix szolgáltatásba bevont mind a dolgozói konstrukciós előfizetésekre, mind a hallgató konstrukciós előfizetésekre és mind az Egyetemi hivatali telefonok előfizetéseire csoporton belül kedvezményes tarifát biztosít a Szolgáltató. Ez a rendszer  a mátrixba bevont valamennyi előfizető ingyenes hanghívását teszi lehetővé, mely mind a dolgozó, mind a hallgatók és mind az Egyetem szempontjából előnyössé teszi a konstrukciót.

A készülékárak tekintetében a Szolgáltató a dolgozók számára a mindenkori publikus akciós árait biztosítja. Új beszerzés és meglévő hívószámra történő készülékvásárlás (upgrade) esetén a dolgozó fennálló munkaviszonyát köteles igazolni.

Szolgáltatási kedvezmények

A keretszerződés hivatali és dolgozói konstrukcióján belül a számhordozhatóság biztosított, melyért díjat a Szolgáltató nem számolhat fel. A csomag konstrukciók közötti váltás díjmentes.

A T-Mobile a kedvezményekben másodperc alapú számlázást biztosít.

Hívásátirányításnál a bejövő hívások esetén a hívásátirányítás díját az átirányított hívásra az átirányítást kezdeményező előfizető fizeti.

Dolgozói átalánydíjas díjcsomaghoz vásárolt publikus internet csomag esetén a választott publikus internet szolgáltatás adatmennyisége hozzáadódik az előfizetést tartalmazó 1GB-os adatmennyiséghez, illetve annak havi díja is hozzáadódik a nettó 7.500,- Ft-os átalány díjhoz.

Dolgozói percdíjas díjcsomaghoz vásárolt publikus internet csomag esetén a választott publikus internet szolgáltatás adatmennyisége lesz csak elérhető. Az előfizetéshez kötelezően válaszható 500MB-os adatmennyiség nem adódik hozzá a választott publikus internet szolgáltatás adatmennyiségéhez, illetve ennek értelmében a havidíjból kikerül a nettó 500,- Ft -os 500MB-os szolgáltatási díj és az alap nettó 2.000,- Ft-os havidíj mellett megjelenik a választott internet szolgáltatás díja.

A Szolgáltató a kedvezményes internet tarifa igénybevételére 10%-os díjkedvezményt biztosít a publikus felhasználók részére elérhető díjtételhez képest.

Az előfizetésekhez kapott mobilinterneteknél (500MB illetve 1GB) adatkorlát túllépése esetén a szolgáltató az elérhető sávszélességet a mindenkor hatályos ÁSZF szerint korlátozhatja, de a szolgáltatást nem függesztheti fel.

A publikus mobilinterneteknél az adatkorlát túllépése esetén a szolgáltató az elérhető sávszélességet és a túlforgalmazási díjakat a mindenkor hatályos ÁSZF szerint szabályozza.

A lentiekben részletezett kedvezmények nyújtása esetén a Szolgáltató az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat havi alapdíjmentesen biztosítja, ami NEM a használati díjat jelenti (pl.: SMS, MMS esetében):

Hangposta, Hívástartás, Hívásátirányítás, Hívásvárakoztatás, Hívószámkijelzés, SMS küldés, Elektronikus Hívásforgalmi Tájékoztató, Faxpostás, Konferencia-beszélgetés, Hívásletiltás, MMS küldés, Videotelefon, csak Data-és Fax-üzenet küldésére használható /hívószám nélküli/ Data- és Fax szolgáltatás.

Egyéb szolgáltatások díjai a mindenkori Díjszabásnak megfelelően alakulnak.

  1. 1.      Dolgozói átalánydíjas díjcsomag:

Megnevezés

Nettó Díjak (Ft)

Bruttó Díjak (Ft)

Havi előfizetési díj, amely 1GB méretű mobilinternet csomagot tartalmaz

7.500 / hó

9.525 / hó

Hálózaton belüli hívások díja

ingyenes

ingyenes

Belföldi vezetékes nem emelt díjas hálózatok hívásának díja

ingyenes

ingyenes

Belföldi más nem emelt díjas mobilszolgáltatók hívásának díja

ingyenes

ingyenes

SMS küldésének díja

ingyenes

ingyenes

TeleMátrix csoporton belüli hívásdíj

ingyenes

ingyenes

Hangpostás felhívása

ingyenes

ingyenes

Átirányítás keretszerződésen belül (más dolgozói illetve egyetemi flottában lévő hívószámra)

ingyenes

ingyenes

Átirányítás hálózaton belül (mátrixon kívüli)

ingyenes

ingyenes

Átirányítás hálózaton kívül

ingyenes

ingyenes

  1. 2.      Dolgozói percdíjas díjcsomag:

A havi alapdíjból nettó 2.000,- Ft lebeszélhető. A lebeszélhetőség a hálózaton belüli, más belföldi mobil és belföldi vezetékes hálózatok előfizetői felé indított hanghívásokra használható fel.

A dolgozói előfizetésekről díjmentesen elérhető az egyetem öt számjegyű mellékei, továbbá mind a dolgozói és hivatalok hívószámok is.

Megnevezés

Nettó Díjak (Ft)

Bruttó Díjak (Ft)

Havi előfizetési díj, valamint nettó 500 forint értékű, 0,5GB adatmennyiséget tartalmazó, „kötelezően választott” mobilinternet havidíj

2.500 / hó

3.175 / hó

Hálózaton belüli hívások díja

11 / perc

13,97 / perc

Belföldi nem emelt díjas vezetékes hálózatok hívásának díja (zöld, kék és egyéb számokat ideértve)

11 / perc

13,97 / perc

Belföldi más nem emelt díjas mobilszolgáltatók hívásának díja

11 / perc

13,97 / perc

SMS küldésének díja (első 20db ingyenes)

11 / darab

13,97 / darab

TeleMátrix csoporton belüli hívásdíj

0 / perc

0 / perc

Hangpostás felhívása esetén

0 / perc

0 / perc

Átirányítás keretszerződésen belül (más dolgozói illetve egyetemi flottában lévő hívószámra)

0 / perc

0 / perc

Átirányítás hálózaton belül (mátrixon kívüli) ÁSZF szerinti

18,89 / perc

24 / perc

Átirányítás hálózaton kívül ÁSZ szerinti

37,79 / perc

48 / perc

Igénylés

Ha Ön csatlakozni kíván a konstrukcióhoz, akkor kérem keresse fel a Humán Politikai Igazgatóságot (7624 Pécs, Damjanich u. 30.) és kérjen egy az Ön nevére kitöltött és aláírt Munkáltatói igazolás (a PTE dolgozói konstrukciós kedvezmény igénybevételére) nevezetű nyomtatványt.

A Munkáltatói Igazolás akkor érvényes, ha azon szerepel az igazolási joggal rendelkező személy neve, aláírása, elérhetősége, valamint a szervezet fejléce és bélyegzője is, illetve a Munkáltatói Igazolás nem lehet 30 napnál régebbi.

Ezt követően keressen fel egy hivatalos Magyar Telekom (T-Mobile) ügyfélszolgálatot (Pécsett pl. a Rákóczi út 19-ben, vagy az Árkád üzletházban) a szerződéskötés vagy szerződés módosítás lebonyolításához. Fontos tudni, hogy a konstrukció elérhető bármelyik Magyar Telekom (T-Mobile) ügyfélszolgálatnál, azaz az ország bármely pontján hozzáférhető a szolgáltatás.

A jogosultság igazolásához a Munkáltatói Igazoláson kívül szükséges a személyi igazolvány, valamint 1 db egyéb okmány (pl. jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya) a Szolgáltatónál történő bemutatása.

Dolgozói jogosultság megszűnése

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a Dolgozónak a MUNKÁLTATÓhoz kapcsolódó munkaviszonya megszűnik, - az esetleges számlatartozás befizetése után – a Szolgáltató vállalja, hogy a volt Dolgozó díjcsomagját az általa választott publikus díjcsomagra módosítja. Amennyiben a Dolgozó e tárgyban nem rendelkezik, úgy a Szolgáltató a Dolgozó díjcsomagját a legalacsonyabb havidíjú díjcsomagra váltja a havidíjas Díjszabásnak megfelelően.

Amennyiben a Pécsi Tudományegyetem és a Szolgáltató által kötött szerződés megszűnik, és a Dolgozók számára az egyedi hűségnyilatkozat még nem járt le akkor a Szolgáltató, ha a Dolgozó másképp nem rendelkezik, az előfizetéseket a legalacsonyabb havidíjú díjcsomagra váltja a havidíjas Díjszabásnak megfelelően.

A Dolgozó MUNKÁLTATÓhoz kapcsolódó munkaviszonyának megszűnéséről 8 napon belül köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. Amennyiben a dolgozó a MUNKÁLTATÓhoz kapcsolódó munkaviszonyának megszűnését követő 8 napon belül nem tájékoztatja a Szolgáltatót, ennek elmulasztásából eredő kárért a Dolgozó vállal felelősséget.

A MUNKÁLTATÓ és a Szolgáltató közötti félévenkénti adategyeztetést követően a Szolgáltató a volt Dolgozó díjcsomagját automatikusan a legalacsonyabb havidíjú díjcsomagra váltja a havidíjas Díjszabásnak megfelelően.

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Dolgozó és a Szolgáltató között létrejövő egyedi szerződések tekintetében jog- és igényérvényesítés kizárólag az egyedi szerződés szerződő felei viszonylatában lehetséges. A MUNKÁLTATÓt nem terheli sem egyedi, sem egyetemleges felelősség az egyedi szerződések vonatkozásában.

További információ

Hírlevélre való feliratkozás

Juhász Zsolt - PTE KA IIG (munkanapokon 8-16 óráig)

Egyetemi mellék: 22383

E-mail: juhasz.zsolt@pte.hu

Service Desk - PTE KA IIG (0-24 óráig)

Egyetemi mellék: 36006

E-mail: sd@pte.hu

You shall not pass!