Pécsi Tudományegyetem

University of Pécs

  

  

Rektori köszöntő

Köszöntöm Önt a Pécsi Tudományegyetem honlapján!

A pécsi felsőoktatás története 1367-ben kezdődött, amikor Nagy Lajos király a püspöki székvárosban, Pécsett egyetem létrehozását kezdeményezte. Mára a többlépcsős integrációs folyamat eredményeképpen létrejött Pécsi Tudományegyetem az ország egyik legnevesebb, regionális vezető szereppel bíró egyetemévé vált, ahol tíz karon a felsőoktatás teljes spektrumán magas színvonalú képzés folyik. Az oktatás és a kutatás mellett meghatározó jelentőségű tevékenységünk a gyógyítás; a karokon folyó egészségügyi szakemberképzés mellett Klinikai Központunk a régió lakosságának járó- és fekvőbeteg-ellátását végzi.

Olyan nemes tradíciók és értékek birtokában vagyunk, amelyeket meg kell őriznünk. Feladatunk, hogy az egyetemen felhalmozott tudást továbbadjuk a fiatal generációknak, egyben felvértezve őket pozitív életszemlélettel, biztos távlatokat nyitó jövőképpel. Kiemelten fontosnak tartjuk a tehetséggondozást. Célunk, hogy hallgatóink minél alaposabban elmélyedjenek a választott tudományterület ismeretanyagában, használják ki az ország egyik legnevesebb felsőoktatási intézménye által biztosított lehetőségeket már az alapképzésben is, majd minél többen folytassák tanulmányaikat a mesterképzésben. A legkiválóbb hallgatók számára pedig adott a lehetőség, hogy a felsőoktatás legmagasabb szintjén, a doktori képzésben tökéletesítsék tudásukat.

Meggyőződésünk, hogy színvonalas oktatás nem létezik jelentős kutatási tevékenység nélkül. Elkötelezettek vagyunk az innováció és a valódi tudományos teljesítmény elismerése ügyében. Kiterjedt kapcsolatokat ápolunk külföldi egyetemekkel és kutatóintézetekkel, széleskörű, igen eredményes pályázati tevékenységet folytatunk, számos nemzetközi kutatói, oktatói és hallgatói csereprogramban veszünk részt.

Az egyetemi évek sajátos életformát jelentenek a hallgatók számára. A jövő szakemberei ebben az inspiráló szellemi közegben válnak széles látókörű, sokoldalúan művelt, értéket megőrző és értéket teremtő értelmiségivé. A mesterségbeli tudás megszerzése mellett változatos programok teszik teljessé és feledhetetlenné a diákként töltött éveket. A Pécsi Tudományegyetem gazdag szakmai és kulturális programkínálatában mindenki talál érdeklődésének megfelelőt.

Az intézményünkkel kapcsolatos adatokról, elérhetőségekről, tevékenységünkről, eredményeinkről tájékoztatja Önt a Pécsi Tudományegyetem naponta frissített honlapja.

A böngészéshez hasznos és kellemes időtöltést kíván:

Dr. Bódis József
a Pécsi Tudományegyetem rektora

You shall not pass!