international

Oktatásszervezési Iroda

Dr. Vaszari Judit  ügyvivő szakértő – felsőoktatási referens, irodavezető

Dr. Vaszari Judit
ügyvivő szakértő – felsőoktatási referens, irodavezető

Elérhetőségei:

06 72/501-500/40103
vaszari.judit@pte.hu
Rektori Kabinet, II. emelet 228-as iroda

Feladatai:

Az Oktatásszervezési Iroda tevékenységeinek szervezése, irányítása és ellenőrzése. Egyetemi szintű oktatásszervezési, oktatásstratégiai támogató feladatok koordinálása, végzése. Szaklétesítésekkel, szakindításokkal, programok engedélyezésével kapcsolatos feladatok koordinálása, kapcsolattartás a kari akkreditációs felelősökkel valamint a külső szervekkel.

Az Oktatási Bizottság munkájában való részvétel, a bizottság titkári feladatainak ellátása.

Az egységes elektronikus tanulmányi rendszerrel kapcsolatos irányítási és adminisztrációs feladatok ellátása. A Felsőoktatási Információs Rendszerbe történő adatszolgáltatás irányítása.

 


 

Némethné Dr. Salamon Krisztina

Némethné Dr. Salamon Krisztina
ügyvivő szakértő – felsőoktatási referens

Elérhetőségei:

06 72/501-500/40107
salamon.krisztina@pte.hu
Rektori Kabinet, II. emelet 227-es iroda

Feladatai:

Közreműködik a köznevelési intézmények fenntartóhoz kapcsolódó feladatainak ellátásában. Közreműködik az akkreditációs és felnőttképzési ügyekben. Részt vesz a Minőségfejlesztési Bizottság munkájában. Ellátja a Felnőttképzési Bizottság titkári feladatait. Közreműködik a szaklétesítési, szakindítási anyagok formai ellenőrzésében, segítséget nyújt a karoknak, dokumentumokat továbbít a szükséges eljárásokra. Jogszabálykövetést végez.

 


 

Laki Andrea
ügyvivő szakértő

Elérhetőségei:

06 72/501-500/12132
laki.andrea@pte.hu
Rektori Kabinet, II. emelet 227-es iroda

Feladatai:

A szaklétesítési, szakindítási anyagok formai ellenőrzése, segítségnyújtás a karoknak az akkreditációs anyagok elkészítésében, a dokumentumok továbbítása a szükséges eljárásokra. Elvégzi az Oktatási Hivatalnál, illetve az egyéb felügyeleti szerveknél szükséges regisztrációs feladatokat.  Kezeli és karban tartja a szakok akkreditációjával kapcsolatos nyilvántartásokat.

 


 

 Vancsik Péter  ügyvivő szakértő – Neptun szakmai vezető

Vancsik Péter
ügyvivő szakértő – Neptun szakmai vezető

Elérhetőségei:

06 72/501-500/40105
vancsik.peter@pte.hu
Rektori Kabinet, II. emelet 229-es iroda

Feladatai:

Irányítja és ellenőrzi az Oktatásszervezési Iroda tanulmányi rendszerrel kapcsolatos feladatait.

Javaslatot tesz a tanulmányi rendszer egységes intézményi használatára. A Tanulmányi Rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket specifikál, közreműködik azok implementálásban.

Figyelemmel kíséri a karokon a tanulmányi rendszer használatát. Tanácsokat nyújt a rendszer optimális használatához. Tanácsadást nyújt a karoknak az oktatásszervezést érintő kérdésekben. Oktatási biztosít a tanulmányi ügyintézők részére a rendszer használatához.

Előkészíti, szervezi és irányítja az oktatásszervezést érintő rendszeres tevékenységeket (pl.: vizsgajelentkezés, kurzusfelvétel, gólya beemelés, ösztöndíj stb.).

 


 

Bálint Szabolcs
igazgatási ügyintéző – tanulmányi ügyintéző

Elérhetőségei:

06 72/501-500/40104
balint.szabolcs@pte.hu
Rektori Kabinet, II. emelet 229-es iroda

Feladatai:

Támogatja a Tanulmányi Rendszer optimális használatát a Karokon. Tanácsadást biztosít a karoknak az oktatásszervezést érintő kérdésekben. Előkészíti, szervezi és irányítja az oktatásszervezést érintő rendszeres tevékenységeket (pl.: vizsgajelentkezés, kurzusfelvétel, gólya beemelés, ösztöndíj stb.). Támogatást nyújt a felhasználók részére kezelési problémák megoldásában. Fejleszti és karbantartja az iroda honlapját. A Tanulmányi Rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket specifikál, közreműködik azok implementálásban.

 


 

Marthy János Tamás  ügyvivő szakértő

Marthy János Tamás
ügyvivő szakértő

Elérhetőségei:

06 72/501-500/40102
marthy.janos@pte.hu
Rektori Kabinet, II. emelet 229-es iroda

Feladatai:

Támogatja a Tanulmányi Rendszer optimális használatát a Karokon. Tanácsot ad a karoknak az oktatásszervezést érintő kérdésekben. Előkészíti, szervezi és irányítja az oktatásszervezést érintő rendszeres tevékenységeket (pl. vizsgajelentkezés, kurzusfelvétel, gólya beemelés, ösztöndíj stb.). Támogatást nyújt, a felhasználók számára kezelési problémák megoldásában.

A Felsőoktatási Információs Rendszerhez (FIR) köthető feladatokat (listakészítés, adatkapcsolatok létrehozása, ellenőrzés, adatrögzítés stb.) ellátja. Felel az oklevél nyilvántartással kapcsolatos intézményi feladatokért.

 


 

Szőke László Gergő  ügyvivő szakértő

Szőke László Gergő
ügyvivő szakértő

Elérhetőségei:

06 72/501-500/40100
szoke.laszlo@pte.hu
Rektori Kabinet, II. emelet 229-es iroda

Feladatai:

Figyelemmel kíséri a karokon a tanulmányi rendszer használatát. Tanácsokat nyújt a rendszer optimális használatához. Ellátja a Felsőoktatási Információs Rendszerhez (FIR) köthető feladatokat (listakészítés, adatkapcsolatok létrehozása, ellenőrzés, adatrögzítés stb.). Koordinálja a FIR hibákkal kapcsolatos adatok javítását. Javaslatot tesz az időszakos feladatok prioritására vonatkozóan. Javaslatot tesz a FIR Munkacsoport időszakos és általános feladataira, azok ütemezésére vonatkozóan.

 


 

Vér Gábor  igazgatási ügyintéző – tanulmányi ügyintéző

Vér Gábor
igazgatási ügyintéző – tanulmányi ügyintéző

Elérhetőségei:

06 72/501-500/40106
ver.gabor@pte.hu
Rektori Kabinet, II. emelet 229-es iroda

Feladatai:

Támogatja a Tanulmányi Rendszer optimális használatát a Karokon. Tanácsadást biztosít a karoknak az oktatásszervezést érintő kérdésekben. Előkészíti, szervezi és irányítja az oktatásszervezést érintő rendszeres tevékenységeket (pl.: vizsgajelentkezés, kurzusfelvétel, gólya beemelés, ösztöndíj stb.). Támogatást nyújt a felhasználók számára kezelési problémák megoldásában. Előkészíti, megvalósítja, ellenőrzi a TVSZ szerinti tanulmányi ügyviteli folyamatok elektronikus kezelését. Támogatást nyújt a karoknak az elektronikus tanulmányi ügyviteli folyamatok bevezetéséhez, működtetéséhez.

 

Tovább az iroda honlapjára itt: https://oig.pte.hu/