Pécsi Tudományegyetem

University of Pécs

  

  

Kutatási koordinátorok

A kutatási szabályzat értelmében minden önálló gazdálkodási egyég élére legalább egy kutatási koordinátort ki kell jelölnie a gazdálkodási egység vezetőjének, de a koordinátori szerepkör akár kisebb szervezeti egységenként (pl. KSH kutatóhelyenként) is betölthető. Az alábbi táblázatban megtalálja a kijelölt koordinátorokat, kérdéseivel, kéréseivel forduljon bizalommal hozzájuk!

A Pécsi Tudományegyetem központi, egyetemi szintű kutatási koordinátorai (ún. konzulensei): Miholics Zoltán és Somlai Béla, elérhetőségük: kar@listserv.pte.hu.

ÖGE Kutatóhely Kutatási koordinátor E-mail
  Egyetemi kutatási koordinátor Miholics Zoltán kar@listserv.pte.hu
ÁJK Alkotmányjogi Tanszék Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
  Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
  Büntetőjogi és Kriminológiai Kutatóintézet Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
  Büntetőjogi Tanszék Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
  Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
  Idegen Nyelvi Lektorátus és Szaknyelvi Vizsgahely Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
  Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
  Jogtörténeti Tanszék Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
  Közigazgatási Jogi Tanszék Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
  Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
  Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
  Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
  Pénzügyi Jogi Tanszék Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
  Polgári Jogi Tanszék Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
  Római Jogi Tanszék Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
ÁOK Alapellátási Intézet Rebman Mónika rebman.monika@pte.hu
  Anatómiai Intézet Juhász Bernadett
bernadett.juhasz@aok.pte.hu
  Bioanalitikai Intézet Fekete Tímea timea.fekete@aok.pte.hu
  Biofizikai Intézet Magyar Gabriella gabriella.magyar@aok.pte.hu
  Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet Fekete Katalin, Dr. katalin.fekete@kk.pte.hu
  Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet Kránicz Rita rita.kranicz@aok.pte.hu
  Élettani Intézet Lengyel Anikó aniko.lengyel@aok.pte.hu
  Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Schveibert István  istvan.schweibert@aok.pte.hu
  Igazságügyi Orvostani Intézet Poór Viktor Soma viktor.s.poor@aok.pte.hu
  Kísérletes Képalkotó Diagnosztikai Kutatócsoport Berente Zoltán, Dr. zoltan.berente@aok.pte.hu
  Magatartástudományi Intézet Feldmann Ádám, dr. adam.feldmann@aok.pte.hu
  Műveleti Medicina Önálló Tanszék Novák-Arnold Nikolett nikolett.novak-arnold@aok.pte.hu 
  Orvosi Biológiai Intézet Berta Gergely, Dr. gergely.berta@aok.pte.hu
  Orvosi Népegészségtani Intézet Kiss Zsuzsanna, Dr. zsuzsa.orsos@aok.pte.hu
  Sebészeti Oktató és Kutató Intézet Takács Ildikó, Dr. takacsildi@yahoo.com
  Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet Bognár Balázs, Dr. balazs.bognar@aok.pte.hu
  Testnevelés- és Mozgásközpont Karsai István, Dr. istvan.karsai@aok.pte.hu
  Transzlációs Medicina Intézet Szekeres-Solymár Margit, Dr. margit.solymar@aok.pte.hu
BTK Központi kutatási koordinátor Lajtai Zita, Dózsa Zsófia lajtai.zita@pte.hu; dozsa.zsofia@pte.hu
  Anglisztika Intézet _nincs kijelölve  
  Filozófia és Művészetelméleti Intézet Rippl Dóra, Dr.; Faluhelyi Krisztián rippl.dora@pte.hu
faluhelyi.krisztian@gmail.com
  Germanisztika Intézet Sata Lehel, Dr. sata.lehel@pte.hu
  Idegennyelvi Szaknyelvoktató Központ _nincs kijelölve  
  Klasszika-Filológia Tanszék Kárpáti András, Dr. karpati.andras@pte.hu
  Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi intézet Viszket Anita, Dr.  viszket.anita@pte.hu
  Neveléstudományi Intézet Trendl Fanni trendl.fanni@gmail.com
  Pszichológia Intézet Zsidó András zsido.andras@pte.hu
  Romanisztika Intézet Bereczki Péter; Sztanó László peterber@freemail.hu;
sztano.laszlo@pte.hu
  Szlavisztika Intézet Wolosz Robert, Dr. robert.wolosz@gmail.com
  Társadalmi kapcsolatok Intézete Glied Viktor, Máté Gábor, Madácsy József glied.viktor@pte.hu;
mategab@gmail.com;
madacsy.jozsef@pte.hu
  Társadalom- és Médiatudományi Intézet Berger Viktor, Polyák Gábor berger.viktor@pte.hu;
polyak.gabor@pte.hu
  Történettudományi Intézet Hegedűs Katalin hegedus.katalin@pte.hu
ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet Fehér Éva feher.eva@etk.pte.hu
  Diagnosztikai Intézet Fehér Éva feher.eva@etk.pte.hu
  Egészségbiztosítási Intézet Fehér Éva feher.eva@etk.pte.hu
  Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet Fehér Éva feher.eva@etk.pte.hu
  Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet Fehér Éva feher.eva@etk.pte.hu
  Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet Fehér Éva feher.eva@etk.pte.hu
GYTK Farmakognóziai Intézet Bencsik Tímea timea.bencsik@aok.pte.hu
  Gyógyszerészeti Intézet Lovász Andrea Katalin lovasz.andrea@pte.hu
  Gyógyszerészi Biológia Tanszék Simonné Braun Gabriella gabriella.simon@aok.pte.hu
  Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet Mátyás Petra matyas.petra@pte.hu
  Gyógyszerészi Kémiai Intézet Erdősné Moravecz Zsuzsanna zsuzsanna.moravecz@aok.pte.hu
  Gyógyszerhatástani Tanszék Kovács Orsolya orsolya.kovacs@aok.pte.hu 
  Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet Pál Szilárd szilard.pal@aok.pte.hu
KTK Központi kutatási koordinátor Sebestyén Tamás sebestyent@ktk.pte.hu
  Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet Csajkás Anna annicsko@gmail.com
  Kvantitatív Menedzsment Intézet Hartung Katalin hartungk@ktk.pte.hu
  Marketing és Turizmus Intézet Hegedűs Réka hegedus.reka@ktk.pte.hu
  Pénzügy és Számvitel Intézet Tóth-Pajor Ákos toth-pajora@ktk.pte.hu
  Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet Haraszty Gábor Péter   haraszty@gmail.com
KPVK Szekszárdi képzési központ kutatási koordinátora Mayer Mária mayer.maria@kpvk.pte.hu
  Pécsi képzési központ kutatási koordinátora Mészárosné Szentirányi Zita szentiranyi.zita@kpvk.pte.hu
  Élelmiszergazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mayer Mária mayer.maria@kpvk.pte.hu
  Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet Mészárosné Szentirányi Zita szentiranyi.zita@kpvk.pte.hu
  Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet Mayer Mária mayer.maria@kpvk.pte.hu
  Kultúra, Könyvtár- és Társadalomtudományi Intézet Mészárosné Szentirányi Zita szentiranyi.zita@kpvk.pte.hu
MIK Központi kutatási koordinátor Várady Géza varady.geza@mik.pte.hu
  Építész Szakmai Intézet Bácsalmásy Zoltán, Dányi Tibor Zoltán, Molnár Tamás bacsa@pmmik.pte.hu;
danyitiborzoltan@gmail.com;
tmolnar@mik.pte.hu
  Informatika és Villamos Intézet Bagdán Viktor, Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó bagdan.viktor@pte.hu; jancskarne.ildiko@pmmik.pte.hu
  Mérnöki és Smart Technológiák Intézet Budulski László, Illyés Tamás, Vizvári Zoltán Ákos, Patyi Szabolcs budulskil@pmmik.pte.hu;
illyes.tamas@mik.pte.hu;
zenel@freemail.hu;
patsza@gmail.com
  Műszaki Szaknyelvi Központ _nincs kijelölve  
MK Központi kutatási koordinátor Pásztó Renáta paszto@art.pte.hu
  Képzőművészeti Intézet Pásztó Renáta paszto@art.pte.hu
  Média és Alkalmazott Művészeti Intézet Pásztó Renáta paszto@art.pte.hu
  Zeneművészeti Intézet Pásztó Renáta paszto@art.pte.hu
TTTK Központi kutatási koordinátor Ernyes Tamás ernyes@ttk.pte.hu
  Biológiai Intézet Ernyes Tamás ernyes@ttk.pte.hu
  Fizikai Intézet Ernyes Tamás ernyes@ttk.pte.hu
  Földrajzi Intézet Ernyes Tamás ernyes@ttk.pte.hu
  Kémiai Intézet Ernyes Tamás ernyes@ttk.pte.hu
  Matematikai és Informatikai Intézet Ernyes Tamás ernyes@ttk.pte.hu
  Sporttudományi és Testnevelési Intézet Ernyes Tamás ernyes@ttk.pte.hu
EK Egyetemi Könyvtár Füzes Barnabás, Dr. fuzes.barnabas@lib.pte.hu
EL Egyetemi Levéltár Lengvári István lengvari.istvan@pte.hu
KK Aneszteziológiai ls Intenzív Terápiás Intézet Bogár Lajos, dr. bogar.lajos@pte.hu
  Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika Horváth Szabina szabina0910@gmail.com
  Érsebészeti Klinika Arató Endre, Dr. aratoendre@gmail.com
  Fizikális és Rehabilitációs Medicina Önálló Tanszék Varjú Cecília, Dr. varju.cecilia@pte.hu
  Fogászati és Szájsebészeti Klinika Mosonyi Dóra mosonyi.dora@pte.hu
  Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Háromi István, Dr. istvan.haromi@gmail.com
  Gyermekgyógyászati Klinika Takács Jutka takacs.jutka@pte.hu
  I. sz. Belgyógyászati Klinika Pesti Marianna pesti.marianna@pte.hu
  Idegsebészeti Klinika Tóth Péter, Dr. toth.peter@pte.hu
  II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum Laczy Boglárka, Dr. laczyb@gmail.com
  Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Engelmann Péter engelmann.peter@pte.hu
  Laboratóriumi Medicina Intézet Szirmay Balázs, Dr. balazs.drszirmay@gmail.com
  Mozgásszervi Sebészeti Intézet Somoskeöy Szabolcs somoskeoy.szabolcs@pte.hu 
  Neurológiai Klinika Pusch Gabriella, Dr. gabriella.pusch@aok.pte.hu
  Nukleáris Medicina Intézet Szekeres Sarolta, Dr. sacc@freemail.hu
  Onkoterápiás Intézet Bellyei Szabolcs, Dr. bellyeisz@gmail.com
  Orvosi Genetikai Intézet Maász Anita maasz.anita@pte.hu
  Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet Polgár Beáta, Dr. polgar.beata@pte.hu
  Pathológiai Intézet Pajor Gábor, dr. pajor.gabor@pte.hu
  Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Hajnal András, Dr. hajnal.andras@pte.hu
  Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Ott Péter ott.peter@pte.hu
  Radiológiai Klinika Botz Bálint balint.botz@aok.pte.hu
  Reumatológiai és Immunológiai Klinika Tuba Éva, Dr. tuba.eva@pte.hu
  Sebészeti Klinika Varga Ádám, Dr. advarga88@gmail.com
  Sürgősségi Orvostani Tanszék, Sürgősségi Betegellátó Osztály Varga Szilárd, Dr. metrunivers@freemail.hu
  Szemészeti Klinika Kölkedi Zsófia, Dr. kolkedi.zsofia@pte.hu
  Szívgyógyászati Klinika Szokodi István, Dr.  istvan.szokodi@pte.hu 
  Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Várnagy Ákos, Dr. varnagy.akos@pte.hu
  Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika Nőt László Gergely, Dr. not.laszlo@pte.hu
  Urológiai Klinika Beöthe Tamás, Dr. beothe.tamas@pte.hu
SZKK Szentágothai János Kutatóközpont Berta Zsófia berta.zsofia@pte.hu
SZBKI Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Sebestyén Anett sebestyen.anett@pte.hu
DI-k Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola   nincs kijelölve
  Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Wenczler Mária maria.wenczler@aok.pte.hu
  Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola Wenczler Mária maria.wenczler@aok.pte.hu
  Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola Wenczler Mária maria.wenczler@aok.pte.hu
  Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Wenczler Mária maria.wenczler@aok.pte.hu
  Demográfia és Szociológia Doktori Iskola Berger Viktor berger.viktor@pte.hu
  Filozófia Doktori Iskola Rippl Dóra, Dr. rippl.dora@pte.hu
  Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Iskola Hegedüs Katalin hegedus.katalin@pte.hu
  Irodalomtudományi Doktori Iskola Kiss Bernadett kiss.bernadett@pte.hu
  Nyelvtudományi Doktori Iskola Papné Egyed Karolina egyed.karolina@pte.hu
  Oktatás és Társadalom - Neveléstudományi Doktori Iskola Andl Helga helga.andl@pte.hu
  Pszichológia Doktori Iskola Velősy Anita velosy.anita@pte.hu
  Egészségtudományi Doktori Iskola Prémusz Viktória premusz.viktoria@pte.hu
  Gyógyszertudományi Doktori Iskola Wenczler Mária maria.wenczler@aok.pte.hu
  Gazdálkodástani Doktori Iskola Németh Györgyi nemethgy@ktk.pte.hu
  Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Németh Györgyi nemethgy@ktk.pte.hu
  Breuer Marcell Doktori Iskola Molnár Tamás tmolnar@mik.pte.hu
  Képző- és Zeneművészeti Doktori Iskola Zábrádi Mariann zabradi.mariann@art.pte.hu
  Biológia Doktori Iskola Kerepesi Ildikó ilda@gamma.ttk.pte.hu
  Fizika Doktori Iskola Dr. Gál Tamás gal@fizika.ttk.pte.hu
  Földtudományi Doktori Iskola Kovács Mónika phdkoord@gamma.ttk.pte.hu
  Kémia Doktori Iskola Fekete Tímea timea.fekete@aok.pte.hu
You shall not pass!