international

Igazgatói Titkárság

Sándorfi Eszter  ügyvivő szakértő, titkárságvezető

Sándorfi Eszter
ügyvivő szakértő,
titkárságvezető

Elérhetőségei:

06 72/501-500/12417
sandorfi.eszter@pte.hu
Rektori Kabinet, I. emelet 108-as iroda

Feladatai:

Az Igazgatói Titkárság vezetése, igazgatósági adminisztráció koordinálása (Kabineten belül, illetve az egyetem egyéb szervezeti egységeivel kapcsolattartás), a kapcsolati és nemzetköziesítési igazgató programjainak/megbeszéléseinek a szervezése. Az Erasmus Bizottság titkári feladatainak ellátása. Az Utazó Nagykövet Program teljes körű koordinálása.

EFOP pályázatban az Igazgatóságot érintő nemzetköziesítéssel kapcsolatos adminisztráció ellátása. A CEEPUS Program intézményi koordinációja.

 


 

Dr. Róna Bence  ügyvivő szakértő

Dr. Róna Bence
ügyvivő szakértő

Elérhetőségei:

06 72/501-500/61377
rona.bence@pte.hu
Rektori Kabinet, I. emelet 110-es iroda

Feladatai:

Az egyetem nemzetköziesítésével összefüggő szabályzatainak, eljárásainak és kapcsolódó dokumentumainak fordítása angol-magyar nyelvi relációban.

A nemzetköziesítéssel kapcsolatos megállapodások szövegezése, véleményezése, kapcsolattartás a szerződéskötési folyamat intézményen belüli és azon kívüli érintettjeivel.

Fordítási támogatás a Karok, más szervezeti egységek részére.

 


 

Miklósné Kállinger Brigitta  ügyvivő szakértő

Miklósné Kállinger Brigitta
ügyvivő szakértő

Elérhetőségei:

06 72/501-500/12423
kallinger.brigitta@pte.hu
Rektori Kabinet, I. emelet 108-as iroda

Feladatai:

Az Igazgatóság adminisztrációjának ellátása, kapcsolattartás az Igazgatóság kollégáival, a központi adminisztrációt érintő feladatok továbbítása részükre.

Nyilvántartások, adatbázisok, megrendelések készítése.

 


 

Dr. Cselik Bence  kampányasszisztens, megbízott vállalati kapcsolati menedzser

Dr. Cselik Bence
kampányasszisztens, megbízott vállalati kapcsolati menedzser

Elérhetőségei:

06 72/501-500/18558
cselik.bence@pte.hu
Rektori Kabinet, I. emelet 110-es iroda

Feladatai:

A Rendezvény és Protokoll Iroda kulturális és egyéb rendezvényein támogatásszervezési feladatok ellátása. Kapcsolattartói feladatok ellátása az egyes projektek résztvevőivel.