Pécsi Tudományegyetem

University of Pécs

  

  

Tanévzárói Ünnepi Szenátusi Ülés

2014. június 19-én tartotta meg a Pécsi Tudományegyetem Tanévzáró Ünnepi Szenátusi Ülését a Dr. Halasy-Nagy József aulában. Az eseményen a kitüntetések mellett átadásra kerültek a címzetes egyetemi tanári, docensi és egyetemi tanári címek, majd a habilitáltak, végül a doktori fokozatot szerzők vehették át okleveleiket.

 

Balog Zoltán, Magyarország emberi erőforrások minisztere kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetést adományozott az alábbi oktatóknak:

 • Kobolka Istvánnak, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar egyetemi docensének,
 • Kovács Magdolnának, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanárának,
 • Lampek Kingának, az Egészségtudományi Kar főiskolai tanárának,
 • Pesti Miklósnak, a Természettudományi Kar nyugalmazott professzorának.

 

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2014. március 27-ei ülésén sokrétű, az oktatást és az intézmény management feladatokat egyaránt felölelő innovatív tevékenysége, valamint az informatikai tudományok hazai elterjesztésében játszott kulcsfontosságú szerepe elismeréseként és a gazdaságinformatika szak PTE KTK-n történő megalapításáért professzor emeritus címet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt adományozott Dobay Péter egyetemi tanárnak.

 

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2014. március 27-ei ülésén a Természettudományi Kar Kémiai Intézete létrejöttében és jelenlegi arculatának kialakításában játszott meghatározó szerepe elismeréseként professzor emeritus címet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt adományozta Nagy Géza egyetemi tanárnak.

 

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanári címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozott: 

 • Balogh Lajosnak, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum természettudományi osztályvezetőjének;
 • Németh Zsoltnak, a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének.

 

A Pécsi Tudumányegyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozott:

 • Balogh Gábornak, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház mellkas-sebészeti egységvezetőjének,
 • Bércesi Zoltánnak, a Pécsi Fellebbviteli Ügyészség főügyész-helyettesének,
 • Éberling László szakoktatónak,
 • Spannenberger Norbertnek, a Lipcsei Egyetem tudományos munkatársának,
 • Papp Elődnek, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház belgyógyász, kardiológus főorvosának,
 • Szabó Tamásnak, a Szabó és Agod Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédjének,
 • Walkené Galambos Erzsébetnek, az Illyés Gyula Kar meghívott előadójának.

 

A PTE Szenátusának döntése alapján, az egyetemi szabályzatban előírt nyilvános eljárás lefolytatása után habilitált doktori címetvehet át: 

A biológiai tudományok területén:

 • Hoffmann Gyula, a Természettudományi Kar egyetemi docense,
 • Kocsis Marianna, a Természettudományi Kar adjunktusa,
 • Purger Jenő, a Természettudományi Kar egyetemi docense,
 • Morschhauser Tamás, a Természettudományi Kar egyetemi docense.

Az egészségtudományok területén:

 • Warta Vilmos, a PTE Általános Orvostudományi Kar nyelvtanára,
 • Horváth Boldizsár, a Vas Megyei Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház oktatási és tudományos igazgatója,
 • Ihász Ferenc, a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi docense.

Az építőművészetek területén:

 • Tamás Anna Mária, a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar adjunktusa.

A filozófia területén:

 • Hankovszky Tamás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa.

A fizikai tudományok területén:

 • Gál Tamás, a PTE Természettudományi Kar adjunktusa.

A földtudományok területén:

 • Csapó János, a Természettudományi Kar adjunktusa,
 • Gyuricza László, a Természettudományi Kar egyetemi docense,
 • Kovács János, a Természettudományi Kar adjunktusa,

A közgazdaságtudományok területén:

 • Vitai Zsuzsanna, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi docense.

Az irodalomtudományok területén:

 • Popovics Zoltán, a Bölcsészettudományi Kar adjunktusa;

 A nyelvtudományok területén:

 • Klein Ágnes, az Illyés Gyula Kar főiskolai docense.

Az orvostudományok területén:

 • Berenténé Bene Judit, a PTE Klinikai Központ adjunktusa,
 • Gaszner Balázs, a PTE Általános Orvostudományi Kar adjunktusa,
 • Gyimesi Csilla, a Klinikai Központ adjunktusa,
 • Kovács Norbert, a Klinikai Központ adjunktusa,
 • Kvell Krisztián, az Általános Orvostudományi Kar adjunktusa,
 • Vajda Zsolt, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház osztályvezető főorvosa,
 • Wiegand Norbert, a Klinikai Központ adjunktusa,
 • Gasz Balázs, a Zala Megyei Kórház szakorvosa,
 • Grama László, az Általános Orvostudományi Kar adjunktusa,
 • Kumánovics Gábor, a Klinikai Központ adjunktusa.

 A pszichológiai tudományok területén:

 • Meskó Norbert, az Illyés Gyula Kar főiskolai docense.

A történettudományok területén:

 • Gőzsy Zoltán, a Bölcsészettudományi Kar adjunktusa.

A zeneművészetek területén:

 • Keresztes Nóra, a Művészeti Kar adjunktusa.

 

Az Egyetemi Doktori Bizottsága elnökének megbízásából tájékoztatom Önöket, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa sikeres védésük alapján Ph.D.fokozatot ítélt oda az alábbi hallgatóknak.

A biológiai tudományok területén:

 • Galambos Anikó, a PTE Természettudományi Kar tanársegédje.

Az egészségtudományok területén:

 • Gubicskóné Kisbenedek Andrea, a PTE Egészségtudományi Kar szakoktatója.

A földtudományok területén:

 • Pósfainé Bakota Éva, a kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ ügyvezető igazgatója,
 • Kiss Katalin, munkaügyi tanácsadó  és  tréner,
 • Ovárdics Andrea, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola tanársegédje,
 • Patocskai Mária Hajnalka, a bajai Eötvös József Főiskola adjunktusa,
 • Pintér Ákos, a Pannon Egyetem testnevelő tanára.

Az irodalomtudományok területén:

 • Horváth Imre irodalomkutató.

A közgazdaságtudományok területén:

 • Martin Helmut Wenderoth, a B. Braun Austria GMbH menedzser-igazgatója,
 • Somogyiné Komlósi Éva, az MTA és a PTE Közgazdaságtudományi Kar tudományos segédmunkatársa.

Az orvostudományok területén:

 • Bátor Judit, a PTE Általános Orvostudományi Kar tanársegédje,
 • Hanyecz Anita, a PTE Klinikai Központ rezidens orvosa,
 • Szalay Csaba László, az Országos Onkológiai Intézet szakorvosa,
 • Szijártó Valéria Irén, az ARSANIS Biotechnológiai Vállalat kutatója, aki oklevelét később veszi át.

A történettudományok területén:

 • Váradi János, a csobánkai Petőfi Sándor Általános Iskola tanára.

Az állam-és jogtudományok területén:

 • Kacsuk Zsófia, a KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. ügyvezető igazgatója
 • Czoboly Gergely István, az MTA Jogtudományi Intézet tudományos segédmunkatársa;

Az építészmérnöki tudományok területén:

 • Radnay László, a Debreceni Egyetem tanársegédje;

A földtudományok területén:

 • Szeberényi József, az MTA Földrajztudományi Intézetének munkatársa;

A közgazdaságtudományok területén:

 • Iris Gertner, a Hadassa Jerusalem University oktatója.

Az Egyetemi Doktori Bizottság döntése értelmében DLA oklevelet vehet át:

Az építőművészetek területén:

 • Dienes Szabolcs építész,
 • Jankovics Gergő, a keszthelyi FORMA Építész Iroda vezető tervezője,
 • Kósa Balázs, a PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar tanársegédje,
 • Krizsán András, a MODUM Építésziroda KFT vezetője,
 • Kurucz Szabolcs, a keszthelyi FORMA Építész Iroda vezető tervezője.

A zeneművészetek területén:

 • Koppányi Zsolt, a Debreceni Egyetem tanársegédje.

A képzőművészetek területén:

 • Lenkey-Tóth Péter festőművész.

 

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!

 

You shall not pass!