Pécsi Tudományegyetem

University of Pécs

  

  

PTE Alapítvány pályázati felhívás

A Pécsi Tudományegyetem Alapítvány a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából származó 2016. évi bevételének felhasználására az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

PTE Alapítvány pályázati felhívás

 

A felhívás letöltése (pdf.) »

 

Megköszönve az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához 2016-ban nyújtott támogatásokat, az előzetesen meghirdetett, és az Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően

a PTE szakmai hagyományainak ápolásához, tevékenységének fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez, a nemzetköziesedés elősegítéséhez, a kiemelkedő eredményeket felmutató oktatók, kutatók, hallgatók és munkatársak egyetemi feladatainak támogatásához,

 

2017-ben is pályázat formájában kíván az Alapítvány hozzájárulni.

 


 

 

Pályázati kategóriák

 

A) Innovatív és kreatív hallgatói csoportok, műhelyek kulturális-, szakmai- és sporttevékenységének támogatása

 

Pályázni lehet minden olyan szakmai, kulturális és sport vonatkozású programmal, rendezvénnyel, projekttel, amely kellően igazolja a PTE hallgatóinak újító, ötletes és kiemelkedő szakmai és sporttevékenységeit. Hozzájárul az egyetemi hagyományok ápolásához, az idén kiemelten a 650 éves jubileum megünneplését célzóan.

A projekt témaköréhez tartozhat: szakmai, sport illetve kulturális rendezvények, események (konferenciák, workshopok, kiállítások, koncertek, egyéb közösségi rendezvények) szervezése, vagy kiadványok kiadása.

Pályázhat: minden hallgatói csoport, hallgatói szervezet.

 

B) Oktatók számára konferenciákon való részvétel támogatása

 

Pályázni lehet a PTE partnerintézményeiben, bármely tudományterületet érintő konferenciára, amely igazolhatóan hozzájárul a pályázó szakmai tudásának elmélyítéséhez, az Egyetem nemzetköziesedésének elősegítéséhez és a PTE elismertségéhez.

A PTE partnerintézményei azon intézmények, melyekkel egyetemközi szerződése van a PTE-nek. Ezen intézmények megtalálhatók az erasmus.pte.hu oldalon.

Pályázhat: a PTE minden oktatója, kutatója, aki az adott tárgy akkreditált tárgyfelelőse.

 

C) Az egyetem nem akadémiai munkatársainak szakmai konferenciákon, tanfolyamokon, külföldi, belföldi tanulmányutakon való részvételének támogatása

 

Az Alapítvány adminisztratív szakterületet érintő tanfolyamok, képzések, tanulmányutak, stb. részfinanszírozását vállalja a nyertes pályázók részére - különös tekintettel az idegennyelvű készségek fejlesztésére - részvételi díj vagy szállás-, útiköltség egy részének átvállalásával.

Pályázhat: a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, adminisztratív feladatokat ellátó minden munkavállaló.

 

 

Beküldési határidő: 2017. május 15. hétfő 12 óra

 

Pályázati felhívás letöltése (PDF)

 


 

Pályázati információk

 

Pályázni az oldalunkról letölthető adatlap pontos kitöltésével és az adatlaphoz tartozó mellékletekben előírt információk megadásával lehet.
A pályázatokat: e-mailben (alapitvany@pte.hu) az Alapítvány elnökének, Dr. Rappai Gábornak címezve kell elküldeni. 

A pénzügyi elszámolás feltétele: a jóváhagyott pályázati programelemhez szigorúan illeszkedő eredeti számla a Pécsi Tudományegyetem Alapítvány nevére és a 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. címre kiállítva.

Az elszámolással kapcsolatos információ a tothjnezsuzsa@gmail.com e-mail címen kérhető Tóth Jánosné pénzügyi vezetőtől.

Sikeres pályázatokat kívánunk!

Dr. Rappai Gábor s.k.
a Kuratórium elnöke

 

 

Pécsi Tudományegyetem Alapítvány
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Jusztinger Brigitta, alapítványi titkár
vállalati kommunikációért felelős menedzser
E-mail: jusztinger.brigitta@pte.hu
Telefonszám: +36 72 501 500/12457

 

Rovat: 
Címkék: 
You shall not pass!