Pécsi Tudományegyetem

University of Pécs

  

  

Pedagógusnap a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem Pedagógusnapi Ünnepséget rendezett 2014. május 31-én, szombaton. A rendezvény keretében az egyetemen és jogelőd intézményeiben 50, 60 és 70 éve diplomát szerzett hallgatóink arany, gyémánt, vas, rubin és gránit okleveleinek-, valamint minisztériumi és egyetemi elismerések átadására került sor.

Az ünnepségen Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora adta át a minisztériumi kitüntetéseket és az egyetemi elismeréseket.

Balog Zoltán, Magyarország emberi erőforrások minisztere a Magyar Felsőoktatásért emlékplakett kitüntetést adományozta:
 
 • Aknai Tamásnak, a Művészeti Kar professzorának,
 • Szabó Évának, a Pollack Mihály Műszaki és Informarikai Kar egyetemi docensének.
 
Balog Zoltán Magyarország emberi erőforrások minisztere a Magyar Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozta a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar alábbi oktatóinak:
 
 • Hajósné Temesi Eszter adjunktusnak,
 • Helmich József főiskolai docensnek,
 • Mersits Ildikó főiskolai docensnek.
 
A Pécsi Tudományegyetem Rektora Arany Katedra Díjat adományoz azoknak az általános iskolai és középiskolai pedagógusoknak, főiskolai és egyetemi oktatóknak, akik kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeznek, és jelentős eredményeket érnek el a tehetséggondozás területén.
 
A 2014. esztendőben Arany Katedra-díjban részesül:
 
 • Berke Gyula, Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítás Jogi Tanszék egyetemi docense,
 • Buzády Andrea, a Természettudományi Kar Fizikai Intézet egyetemi docense,
 • Fülöp Attila, a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Építőipari Szakmai Intézet adjunktusa,
 • Husz Mária, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar egyetemi docense,
 • Németh Péter, a Klinikai Központ Immunológiai és Biotechnológiai Intézet egyetemi tanára,
 • Pap Gáborné, a Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanára,
 • Szeberényi József,  az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Biológiai Intézet egyetemi tanára,
 • Tóth László, a Bölcsészettudományi Kar Romanisztika Intézet egyetemi docense, 
 • valamint Széll Kálmán, az Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet emeritus professzora, aki oklevelét későbbi időpontban veszi át.
 
 

 
 
Diplomaszerzésük jubileuma alkalmából, több mint fél évszázadon keresztül a szakmájukban végzett munkájuk, közmegbecsülésre érdemesítő tevékenységük elismeréseképpen a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa jubileumi díszoklevelet adományozott az egyetem egykori hallgatóinak.
 
A jogtudományok területén diplomát szerzett hallgatókat Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Kecskés László, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja köszöntötte.
 
Diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszoklevelet vehetett át: 
Balás András, Balassa László, Balványi Erzsébet, Bartó László, Beretzky Kázmér, Bíró László, Deák Erzsébet, Filó Erika, Hrabovszky Tamásné Bán Ágnes, Iharos Csaba, Kiss István, Kiss Sándor, Kovács Árpád, Kovács Árpádné Pék Marianna, Kovács Tamásné Wittenberger Katalin, László Zoltánné Gál Anikó, Makkos András, Monszpart Gyuláné Gergye Mária, Pálné Csendes Rózsa, Pálos Miklós, Patla Károly, Pozsonyi László, Sárközy Eszter, Stefanits Mária és Tremmel Flórián.
 
Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt díszoklevelet vehetett át:
Botos Gábor és Simon Béláné Bárdi Zsuzsanna.
 
Diplomaszerzésének 65 éves jubileuma alkalmából vas díszoklevelet vehetett át:
Szerafin Sándor.
 
1944. június 28-án az Erzsébet Tudományegyetemen vehette át jogász oklevelét Angster Johannes. Diplomaszerzésének 70 éves jubileumát ünneplő, rubin díszokleveles egykori diákunkat a közönség nagy tapssal köszöntötte.
 
A humán területeken diplomát szerzett hallgatókat Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Fisher Ferenc, az Bölcsészettudományi Kar dékánja köszöntötte.
 
Diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszoklevelet vehetett át: 
Ákos Jánosné Kunsági Anna, Bálizs Jenőné Csapó Ilona, Ballai Béla, Bertalan Péter, Bertalan Péterné Szentirmai Ágota, Bornemissza Gézáné Langhof Mária, Czanyó Sándor, Dékány Sándorné Éles Éva, Demjénné Frey Katalin, Dorogi István Imre, Gáspár Gábor Gyimes Zsolt, Gyimes Zsoltné Fáczányi Sarolta, Héring Ferencné Sági Katalin, Horesnyi Erika, Horváth Jenőné Szabó Mária, Horváth Rozália, Jankó Árpád, Jankó Árpádné Resch Ildikó, Jankovics Lajosné Kuti Mária, Jenei Béla, Kalász Gyula, Kálmán Gyuláné Vértes Erzsébet, Kamarás Béláné Hartai Mária, Kincses Lászlóné Csöllei Hermina, Kováts Szabolcs, Makány István, Márkus Istvánné Tamás Margit, Marsi Pálné Horti Mária, Metzler Györgyné Somfai Zsuzsanna, Miklósa István, Molnár Istvánné Szilágyi Ágnes, Molnár Lajosné Pölöskey Ildikó Hilda, Mosoni Árpádné Wetzel Katalin, Nagyné Kovács Sarolta, Pakuts Tamásné Hadnagy Ilona, Pénzváltó Józsefné Bakó Aranka, Schmidt Jánosné Papp Katalin, Szakály Sándorné Krassóy Eszter, Tillné Schmidt Edit, Truka Istvánné Katona Zsuzsanna, Tubáné Gábor Margit, Vámosi Nándorné Virág Edit, Vassányi Istvánné Nikodémusz Magdolna, Verbőci Endréné Krifaton Rózsa.
 
Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt díszoklevelet vehetett át:
Bocsárdi Albert, Exner Béláné Ólé Katalin, Giay Frigyesné Nagy Erzsébet, Kálmán József, Kertész Istvánné Csik Márta, Koppányi Józsefnl Pájer Anna, Molnár Sándor Rákosi Görgyné Fazekas Edit, Schiszler Istvánné Somogyi Márta, Stibi Györgyné Kovács Irma.
 
Az óvónő és tanító végzettségű diplomát szerzett egykori hallgatókat Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Horváth Béla, az Illyés Gyula Kar dékánját köszöntötte.
 
Diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszoklevelet vehetett át:
Guzsvány Mihályné Balogh Irma.
 
Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt díszoklevelet vehetett át:
Dömötör Józsefné Pohl Mária Magdolna.
 
Bodó Lászlóné Schneider Magdolna népiskolai tanító a Dombóvári Szent Orsolya Rendi Leánylíceumban 1944. április 26-án, immár 70 éve vehette át oklevelét. A közönség nagy tapssal köszöntötte rubin díszokleveles egykori diákunkat.
 
A zeneművészetek területén diplomát szerzett hallgatókat Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Fusz György, Művészeti Kar dékánhelyettese köszöntötte.
 
Diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszoklevelet vehetett át:
Bornemissza Géza, Cserhelmi Mária, Gál Zoltán, Kircsi László, Kovács Győző, Nagy Péter, Paksy Lászlóné Nemesházi Judit Éva, Wunderlich Jnosné Tóth Gabriella Ida.
 
Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt díszoklevelet vehetett át:
Mohos Cecília, Nagy Imréné Mozsgay Anna, Pavlovics Márkné Mozsgay Margit Mária, Schuster Gyuláné Szeiler Zsuzsanna, Sudár Imréné Fódi Erzsébet.
 
A 2014-es évben először köszöntöttük műszaki végzettségű öregdiákjainkat a jubiláló díszoklevelesek között. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Kvasznicza Zoltán, a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar dékányhelyettese köszöntötte őket.
 
Az épületgépész szaktechnikus oklevélszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszoklevelet vehetett át:
Badovszky Gyula, Balás Lóránt, Balla György, Balla Györgyné Pazár Éva, Baltay Mihályné Sziklai Beatrix, Buda Irén, Csányi Vékes István, Csipő Balázs, Dániel Pál, Eperjessy András, Hódi János, Hanzelik László, Jakab Simon, Kazó János, Lakatos József, May Attiláné Bánky Klára, Morvay Béla, Németh Béláné Szuchy Erzsébet, Noszek Gábor, Papp Mihályné Gyárfás Rózsa, Piskóty Miklós, Popovits Miklós, Szlávy József Péter, Tarnóy László, Tóth Józsefné Rudnai Mária, Uzoni Károly, Vidákovich Nándor.
 
A természettudományok területén diplomát szerzett hallgatókat Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Trócsányi András, az Természettudományi Kar dékánhelyettese köszöntötte.
 
Diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszoklevelet vehetett át:  
 
Abay-Nemes Lászlóné Somos Márta, Ács Miklósné Budai Magdolna, Bende Károlyné Kapcsándi Erzsébet, Benedek Lajosné Andóni Valéria, Berghauer Tibor, Beszterczán Péterné Molnár Anna, Csizmadia Sándor Ferencné Kovács Magdolna, Darabos László, Dohány Antalné, Fábián István, Fábián Kornélné Szalai Piroska, Fogarasi Ferencné Pekár Anna Klára, Füzesi József, Gábor Mária, Gábriel Józsefné, Gyenesei Attila, Gyócsi Jánosné Récsey Erzsébet, Hajós István, Hegedűs József, Hetyei Gáborné, Hódos Imréné Stern Judit, Hörnyéki Péterné Tánczos Gizella, Józsa Anna, Kenesei Antalné Olasz Margit, Keszey Ferenc, Kiskároly Jánosné Vranics Anna, Kiss Jenő, Kiss Miklósné, Koltai Péterné Gáspár Mária, Koszorús Ödön, Kovács Kálmánné Kőműves Klára, Kováts Lászlóné Szilák Magdolna, Kozma Sándor, Kővári Zoltán Csabáné Takács Erzsébet, Krasznai Jánosné Pilipár Edit, Kudranyik Istvánné Dalos Aranka, Kutnyánszky Gézáné Pálóczi Horváth Éva, Légrádi Istvánné Horányi Sarolta, Magyar József, Mayer György, Meggyes Ferenc, Melegh Dánielné Kőszegi Ágnes, Mérei László Béla, Mérges István, Mester Károlyné Bajcsi Éva, Móczár Éva, Nagy György István, Neupor Ivánné Misángyi Sarolta, Oláh Pál, Oláh Pálné Jakócs Rozália, Opavszky Szilárd, Örkényi Miklósné Várszegi Ildikó, Örkény Rudolfné Tóth Borbála, Pallos Béla, Pécs Imréné, Pfléger Ferenc, Poronyi Gábor, Radnai Gyula, Rugovics Mária Anna, Salamon Imréné Cserjén Erzsébet, Sárvári Jenő, Sebestyén Istvánné Kalamász Anna, Szebenyi Mária Éva,, Szegedi Jánosné Bognó Klára, Takács Erzsébet, Tamáskovits Petrás Erika, Tóth Julianna, Vajda Jenőné Németh Terézia, Várszegi Alajosné, Virág Klára, Vörös Györgyné Kamarás Mária, Vörösvárszky Ottó, Walter József.
 
Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt díszoklevelet vehetett át:
Brasnyó Jánosné Hamvas Erzsébet, Diófási János, Gosztolya Józsefné Horváth Sarolta, Jakab Lászlóné Szász Valéria, Kunicz Józsefné Illés Mária, Lányi Ernő, Paizs Imre, Sárkány Györgyné Árki Ilona, Sudár Imre, Zoltán Vilmosné Almási Borbála.
 
A Pécsi Tudományegyetem Rektora a szervezeti egységek vezetőinek javaslatára az egyetem érdekében kifejtett eredményes és tartósan magas színvonalú munkavégzésük, lelkiismeretes munkájuk elismeréseképpen rektori dicséretben részesítette az alábbi munkatársakat:
 
 • az Állam- és Jogtudományi Karon Déri Judit titkárnő;
 • az Általános Orvostudományi Karon Ámosné dr. Kajdy Ella, a Nemzetközi Oktatási Központ ügyvivő szakértője;
 • Rébék-Nagy Gábor, az  Egészségügyi Nyelvi Kommunikációs Intézet vezetője;
 • Rugási Endréné, a Testnevelés és Mozgásközpont tanára;
 • a Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskolában Bedő Gergely tanár;
 • a Bölcsészettudományi Karon Wangel Péterné ügyvivő szakértő; 
 • a Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában Örkényiné Mostbacher Zsuzsanna tanár;
 • az Egészségtudományi Karon Császárné Gombos Gabriella szakoktató;
 • Kleinné Resch Hajnalka igazgatási ügyintéző;
 • a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karon Mészárosné Szentirányi Zita könyvtárvezető;
 • a Gazdasági Főigazgatóságon Forróné Déri Sarolta ügyvivő szakértő és Storcz László ügyvivő szakértő;
 • az Idegen Nyelvi Titkárságon Werner Réka ügyvivő szakértő;
 • az Illyés Gyula Kar Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvodában Bánságiné Aradi Gyöngyi tanító, Gaálné Jäger Ágnes tanár;
 • az Illyés Gyula Karon Nagy Janka Teodóra , a Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet vezetője;
 • a Jogi Igazgatóságon Kövér Péter jogtanácsos;
 • a Klinikai Központban Kis-Nemes Dóra HR vezető; Kulcsár Istvánné, az I. Sz. Belgyógyászati Klinika vezető asszisztense; Lempel Edina tanársegéd; Meiszter Péterné, az Urológiai Klinika klinikavezető főnővére; Pálné Katona Anikó, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet titkárnője; Szabó Gábor István, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika szakképzett műtőssegédje;
 • a Művészeti Karon Galyas Mária ügyvivő szakértő;
 • a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karon Péter Marianna pénzügyi előadó;
 • a Rektori Hivatalban Fuchs Éva igazgatási ügyintéző; Mayer Lilla rendezvényszervező;
 • a Természettudományi Karon Tóth Jánosné osztályvezető.
 
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Pécsi Egyetemi Bizottsága munkája elismeréseként FDSZ emlékplakettet adományozott Fehér Tibornak, a Közgazdaságtudományi Kar Informatikai Szolgáltató Osztály vezetőjének. A díjat Horváth Csaba, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének pécsi elnöke adta át.
 
A díszoklevelet átvevőknek szívből gratulálunk, és jó egészséget, további nyugodt, békés esztendőket kívánunk!
 
Az egyetemi kitüntetést átvevőknek kívánjuk, hogy munkájukkal tovább öregbítsék a Pécsi Tudományegyetem hírnevét!
 
 
 
Rovat: 
You shall not pass!