international

In memoriam - Roznár József

2019.

július

22.

In memoriam

Roznár József
(1957 – 2019)


Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Roznár József, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központjának szakoktatója 62. évében, súlyos betegségben elhunyt.

A szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett történelem-német szakos középiskolai tanári oklevelet (1982). A győri Révai Miklós Gimnáziumban 1982-től történelem-német szakos tanárként dolgozott. Az egészségügyi főiskolai szakok megalapítását követően szinte azonnal, 1990-ben jelentkezett a POTE Egészségügyi Főiskolai Kar Szombathelyi Tagozatának nyelvtanári állására. Feladatának tekintette, hogy a hallgatókat felkészítse a diploma megszerzéséig a szakterületüknek megfelelő német nyelvű szakirodalom olvasására, segítse őket a beszédkészség fejlesztésében.

A POTE Egészségügyi Főiskolai Kar Szombathelyi Tagozatának nyelvtanár 1990-1997 között, főiskolai adjunktusa 2002-2010 között. A PTE ETK Szaknyelvi Tanszék Tanszéki Csoportjának tanszéki csoportvezetője volt 2003-2008. között. 2010-től a PTE SZESZI pedagógusa, 2012-2015. között a PTE SZESZI Szent-Györgyi Albert Tagintézményének első vezetője volt. Elévülhetetlen szerepet töltött be a feladat átvételében és a tagintézmény kialakításában, eredményes működtetésében és fejlesztésében. 2015 augusztusától ismét az Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központjának oktatója.  

A tanításon kívül tolmácsolási és fordítási tevékenységet is folytatott, valamint eredményesen segítette a Szombathelyi Képzési Központ nemzetközi kapcsolatainak kiteljesedését. 2005 és 2011 között jelentős mértékben vett részt a kar marketing tevékenységében és a kari arculati elemek fejlesztésében. Kreatív munkájának köszönhetően oktatóink és hallgatóink olyan kiadványokat, sőt animációs oktatási anyagokat használhattak, melyek minőségben és látványban is messze túlmutatnak mind a mai napig a széles körben alkalmazott gyakorlaton.

A Szombathelyi Képzési Központ meghatározó személyisége volt annak alapítástól. Mindenki szerette, tudása önmagáért beszélt. Készséges volt mind a hallgatókkal, mind az oktatókkal. Halálával nagy felkészültségű, rendkívül kitartó és szorgalmas szakembert, hallgatóink elhivatott oktatóját vesztette el közösségünk.

Roznár Józsefet karunk saját halottjának tekinti.

Emlékét szeretettel és tisztelettel megőrizzük!

 

 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

 

Rovat