international

Gyászhír - elhunyt dr. Sümegi Balázs

2019.

augusztus

05.

Sümegi Balázs

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy

dr. Sümegi Balázs egyetemi tanár,

a Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet volt igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának egykori dékánja

2019. augusztus 1-jén, életének 68. évében elhunyt.

Személyében a család a szerető férjet és édesapát, az egyetem szakterületének nemzetközileg is elismert művelőjét, a hallgatók elhivatott oktatóját gyászolja.

Az elhunytat a Pécsi Tudományegyetem, és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara saját halottjának tekinti.

Búcsúztatása 2019. augusztus 26-án, 12 óra 30 perckor lesz a Pécsi Központi Temetőben.

Kérünk mindenkit, hogy kegyeletét legfeljebb egy szál fehér virággal rója le. Ha ennél többre gondolt, a különbözettel kérjük, támogassa a Pécsi Szervátültetés Fejlesztésért Alapítványt, MKB Bank 10300002-24616616-70073285.

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük!

 


Megrendülten tudatjuk, hogy Dr. Sümegi Balázs professzor úr, a Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet emblematikus alakja életének 68. évében, 2019. augusztus 1-én elhunyt.

Sümegi professzor úr 1952-ben született Bátán. 1975-ben, csatlakozott az akkori Biokémiai Intézethez. Jó érzékkel választott témát, enzimológiával és fehérje-fehérje kölcsönhatással kezdett foglalkozni. Eredményeire felfigyelt Paul Srere professzor, a Department of Biochemistry, University of Texas Health Science Center, Dallas, TX,USA igazgatója, aki 1983-ban meghívta egy tanulmányútra. Közös kutatásuk annyira eredményes lett, hogy egyrészt megalapozta az akkorra már adjunktus Dr Sümegi Balázs későbbi amerikai vendégkutatói majd vendégprofesszori tanulmányútjait, másrészt a mitokondriális enzimkomplexek szerveződésére vonatkozó eredményeik bekerültek az amerikai orvosegyetemeken hivatalos tankönyvnek számító Lubert Stryer biokémia illetve David Baltimore molekuláris sejtbiológia könyvekbe. Nagyon fiatalon, 38 évesen lett az MTA doktora.

Gyorsan haladt az egyetemi ranglétrán; 1975-ben tanársegéd, 85-ben adjunktus, 92-ben docens, 94-ben intézetvezető egyetemi tanár.  Kétszer volt a Kar dékánja, 1996-1999 és 2003-2006 között. Nevéhez fűződik a klinikai gazdálkodás átszervezése és az önálló klinikai gazdálkodás beindítása, valamint a német nyelvű orvosképzés bevezetése. Vezetésével három alkalommal is (2003-2008, 2012-2016 és 2016-) sikerült elnyerni a Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoport pályázatát, valamint több milliárdos nagyságrendű országos pályázatot. Meghatározó szerepe volt a Szentágothai János Kutatóközpont létrehozásában, amelynek tudományos igazgatói feladatát 2012-től folyamatosan ellátta.   

Az enzim-enzim interakciók után a sejthalál mitokondriális útvonalai, valamint a kináz jelátviteli rendszerek tanulmányozása állt tudományos érdeklődése középpontjában. Vezetésével történt a mostanra a rákterápiában strárrá avanzsált poli(ADP-ribóz) polimeráz extranukleáris jelátviteli mechanizmusainak felderítése. Gyümölcsöző együttműködést folytatott számos klinikával, így az alapkutatási eredményei több betegségmodellben is felhasználásra kerültek. Összesen 138 tudományos folyóiratcikkére több mint 6700 hivatkozás érkezett, h-indexe 46. Továbbá 10 könyvfejezet és 14 szabadalom is a nevéhez fűződik, 39 pályázatban volt témavezető. Több hazai és nemzetközi tudományos társaságnak tagja, a Magyar Biokémiai Társaságnak elnökségi tagja volt, több tudományos konferenciát, szimpóziumot szervezett.

Kiemelkedő volt iskolateremtő tevékenysége. Vezetése alatt 34 PhD és 5 MTA doktori fokozat született. A korábban felsorolt tudományos és egyetemi közéleti tevékenységén felül az Interdiszciplináris Doktori Iskola vezetője is volt. Tevékenysége elismeréseként megkapta a Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat érdemrendet 2016-ban, a Pro Facultate Medicinae kitüntetés arany fokozatát kétszer is, de legbüszkébb a Pro Universitate Quinqueecclesiensis díj elnyerésére volt, amely díjat sajnos már nem tudott átvenni.

Sümegi professzor vidám és bizakodó ember volt. Szerette a jó társaságot, a jó bort és imádta az operát. Távozásával egy igen értékes, színes személyiséget veszítettünk. Nyugodjék békében!

 

Dr. Gallyas Ferenc és az Intézet munkatársai

 

 

http://aok.pte.hu/hu/hirek/hir/11486

 

Rovat