Pécsi Tudományegyetem

University of Pécs

  

  

Elhunyt Farkas Ferenc közgazdász professzor

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának professzora, a kar korábbi dékánja, a menedzsment tudományok egyik jeles képviselője távozott közülünk. 2016. szeptember 27-én elhunyt Dr. Farkas Ferenc professzor.

Elhunyt Farkas Ferenc közgazdász professzor

 (1949-2016)

Farkas Ferenc professzor úrtól 2016. október13-án 14:30-kor veszünk végső búcsút a Pécsi Köztemetőben. 

 

Farkas Ferenc 1972-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett okleveles közgazdaként. Rövid ipari munkahelyen tett kitérőt követően már 1972 végétől oktatóként kapcsolódott be az akkoriban még épphogy csak elindult a pécsi közgazdászképzésbe. Az elmúlt több mint 40 évben az oktatói ranglétra valamennyi fokát bejárta, a Köztársasági Elnök 1996-ban nevezte ki egyetemi tanárrá. Oktatói, kutatói tevékenységének eredményei közül kiemelendő az az iskolateremtő tevékenység, melynek nyomán az emberi erőforrás menedzsment közép-európai kisugárzású kutatóműhelye jött létre a karon. A tudás- és változásmenedzsment kérdéskörében is az ország vezető szaktekintélyei között tartották számon. Farkas Ferenc Professzor Úr igen sokoldalúan bontakoztatta ki tehetségét pályafutása során, hiszen egyszerre volt sikeres oktatásszervező és egyetemi vezető, számos magas kitüntetéssel elismert professzor, nemzetközileg jegyzett kutató, valamint a kari oktatói és tudományos utánpótlás-nevelési tevékenység egyik fő motorja. Hallgatókkal ápolt kapcsolata és hallgató-központú szemléletmódja, az oktatói hivatás iránti végtelen odaadása példamutató a kollégák számára.
 
Professzor Úr különféle felelősségteljes vezetői posztokon összességében másfél évtizeden keresztül szolgálta a Közgazdaságtudományi Kart, illetve a Pécsi Tudományegyetemet: két ciklus dékánhelyettesi megbízatását követően 1996 és 2002 között, két egymást követő ciklusban volt a Közgazdaságtudományi Kar dékánja, mely időszak messze ható pozitív következménye a Kar országos reputációjának megszilárdítása és máig fontos új képzési szegmensek kialakítása mellett a teljesítményt és a szorgos munkát előtérbe helyező kultúra kari elfogadottságának számottevő növelése volt. Professzor Úr 2007 és 2010 között a PTE általános és stratégiai rektorhelyettesi posztját betöltve nagyon sokat fáradozott azon, hogy sokkarú egyetemünk a tényleges integráció útjára lépjen.
 
Farkas Ferenc professzort a Pécsi Tudományegyetem saját halottjának tekinti és megrendülten osztozik a család fájdalmában.
 
Emlékét tisztelettel megőrizzük.
 
 

 

 

Rovat: 
Címkék: 
You shall not pass!