Pécsi Tudományegyetem

University of Pécs

  

  

Életmentő segítség hátrányos helyzetű és/vagy cigány/roma fiataloknak a felsőoktatásban

Az országos statisztikákban erősen lemaradó Dél-dunántúli régióban ismét példaértékű kezdeményezés született, ezúttal a felsőoktatásban. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Romológia és Nevelésszociológia Tanszékének Wlislocki Henrik Szakkollégiuma (WHSZ) európai uniós és állami forrásokból olyan szakkönyvsorozatot adott ki, amely nem csupán a romológia mint tudományág, hanem a kisebbségek oktatása, a nevelésszociológia és a pedagógia megközelítéséből is egyedülálló és hiánypótló.

A 2001 óta működő WHSZ a legrászorultabb, de annál inkább elkötelezett egyetemi hallgatóknak nyújt anyagi és szakmai segítséget tanulmányaik elvégzéséhez, és hogy céljaikat megvalósítva minél sikeresebben álljanak helyt az életben. A szakkollégium egyedülálló módszertanát nevelésszociológusok, pedagógusok, pszichológusok bevonásával dolgozták ki, amelynek alapja a mentori rendszer, a kiscsoportos foglalkozás, a személyre szabott, inkluzív oktatási módszer.

A szakkollégium 2013 és 2015 közötti projektjeit feldolgozó, összesen tizenegy kötettel az alkotók egy hiánypótló, a romológia tudományát megalapozó tudásbázist hoztak létre, elsőként az országban. A hallgatók és oktatók bevonásával készített sorozatban szó esik egyebek mellett a cigány kultúráról kezdve a nyelvtől a legnevesebb irodalmárokon át a képzőművészetig, a cigányság történetéről és jövőképéről, a nemzetiségi oktatásról és annak jogi és intézményi hátteréről, az identitás és anyanyelv közti ambivalenciáról, az oktatásmódszertanról és a hátrányos helyzetű fiatalok helyéről a közoktatásban. A publikált kutatási eredmények pedig rávilágítanak például arra, miért történik a lemorzsolódás az oktatásban, és ebben milyen szerep jut a tanulásmódszertannak, az önismeretnek,a karriertervezésnek stb.

A 11, tudományos alapossággal kidolgozott könyv közül a szakkollégium munkáját összefoglaló kötet angolul is megjelent. Továbbá helyet kapott egy, a 16 alumni és jelenlegi szakkollégista életútját bemutató kötet fotóval.
A kötetsorozat friss körképet ad arról, hogyan tud egy kisebbségi, cigány/roma és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgató helyt állni a felsőoktatásban, milyen identitásbeli, nyelvi, kulturális problémák merülhetnek fel, és milyen szakmai támogatásra számíthat. A sorozat nem csupán a kisebbségekkel, hanem minden, oktatással foglalkozó szakember és pedagógus könyvespolcán helyet követel.
A kötet bemutatójára február 13-án, szombaton kerül sor Budapesten, ahol találkozhatnak a kötet szerzőivel és a hallgatókkal, és számos, eddig megválaszolatlan kérdést tehet fel személyesen! A program nyilvános, ingyenes, regisztrációhoz kötött.

Az országban egyedüliként a Pécsi Tudományegyetem nyújt romológus képzést a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 1997 óta. Megalakulása óta összesen közel 200 hallgató fejezte be tanulmányait és szerzett itt diplomát. Számukra fontos a cigány/roma kultúra, valamint a gyökerek tudományos alapokon történő megismerése. A szakon romológusokat valamint és romani és beás nyelv és népismeret szakiránnyal rendelkező romológiatanárokat képeznek alap-, mester- és osztatlan képzésben. Az itt végzetteknek továbbhaladási-lehetőséget nyújt az Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia programja. A tanszék szakemberei 2001-ben hívták életre a szellemi műhelyként működő Wlislocki Henrik Szakkollégiumot, amelynek missziója mind szakmailag, mind anyagilag támogatni az egyetemre bekerülő cigány/roma illetve hátrányos helyzetű fiatalokat.
Ismerkedjen a kiadványokkal online!

Töltse le ingyenesen az alábbi linkeken: http://mek.oszk.hu/14700/14735/html/index.html, http://mek.oszk.hu/14500/14566/html/index.html

You shall not pass!