Pécsi Tudományegyetem

University of Pécs

  

  

Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülés a PTE-n

A Pécsi Tudományegyetem 2016. március 18-án tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Cheng Quingchang, a Shangahi Institute of Technology (SIT) Építész Karának dékánja. Az eseményen habilitált doktori oklevelek átadására is sor került.

Az ülés elején Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora köszöntötte a megjelent díszvendégeket, az avatandó díszdoktorokat valamint a város és az egyetem képviselőit.

 

A Pécsi Tudományegyetem Doktori Szabályzatában foglalt előírásoknak megfelelően az Egyetem Szenátusa tiszteletbeli doktorrá avatja azokat a bel- és külföldi személyeket, akik:

  • több évtizeden keresztül kiemelkedően művelték tudományterületüket, 
  • nemzetközi elismerésre tettek szert,
  • szoros kapcsolatot tartanak fenn a Pécsi Tudományegyetemmel,
  • komoly szolgálatot tettek az egyetemnek, illetve a magyar tudománynak és művészetnek
  • és honoris causa doktori címmel történő elismerésük a Pécsi Tudományegyetem megbecsültségét emeli. 

 

Doctor Honoris Causa címet vehetett át:

 

Cheng Quingchang, a Shangahi Institute of Technology (SIT) Építész Karának dékánja, a ’Bureau of Urban Planning and Land Management of Xuhui District Shanghai’ elnöke. A Chen Qingchang dékán úr által vezetett SIT Építész Kara a MIK stratégiai és szakmai partnere. 2014 óta a két kar szerződéses viszonyban áll egymással,  keretek közé foglalta a képzéseit, összekötötte és átjárhatóvá tette, így növelve a PTE nemzetközi megítélését, és kínai hallgatóinak létszámát. A hallgatók teljes idejű, nappali képzésben vesznek részt.

 

Magyarország emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán, a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetést adományozta egyetemünk alábbi oktatóinak:

Bereczkei Tamás, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanára

Sánticsné Pintér Erika, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára

 

Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerő oklevelében részesül:

Szarka Evelin, az Egészségtudományi Kar dékáni hivatalvezetője

 

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében címzetes egyetemi tanári címet, valamint az egyetem címerével ellátott ezüst kitűzőt vehet át: 

Révész György, a Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet egyetemi docense

Alinda Dalma Várnai-Händel, a Bonn-Duisdorfi Pathológiai Intézet intézetvezetője

 

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében címzetes egyetemi docensi címet, és az egyetem címerével ellátott ezüst kitűzőt vehet át:

Reiber István, a Fejér Megyei Szent György Oktatókórház orvosigazgatója

Schadl György, az Edutus Főiskola docense

Bene László, a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa

 

Habilitált doktori oklevelet vehetett át, 

 

Az állam-és jogtudományok területén:

Szabó Gábor, a PTE Állam-és Jogtudományi Kar egyetemi docense

Tilk Péter, az Állam-és Jogtudományi Kar egyetemi docense

 

Az egészségtudományok területén:

Brodszky Valentin, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense

Tar Ildikó, a Debreceni Egyetem adjunktusa

Juhász Árpád, a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház adjunktusa

 

A földtudományok területén:

Sebe Krisztina, a PTE Természettudományi Kar adjunktusa

 

A fizikatudományok területén:

Fülöp József, az MTA-PTE tudományos főmunkatársa

 

A gyógyszertudományok területén:

Hetényi Csaba, az ELTE és az MTA tudományos főmunkatársa

Papp Nóra, a PTE Általános Orvostudományi Kar adjunktusa

 

Az irodalomtudományok területén:

Ladányi István, a Pannon Egyetem egyetemi docense

 

A közgazdaságtudományok területén:

Kovács Kármen, a Közgazdaságtudományi Kar adjunktusa

Barancsuk János,  a PTE Közgazdaságtudományi Kar egyetemi docense

Szabó Zoltána PTE Közgazdaságtudományi Kar egyetemi docense

 

A neveléstudományok területén:

Bús Imre, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának főiskolai tanára

Híves-Varga Aranka, a Bölcsészettudományi Kar adjunktusa

Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója

 

A nyelvtudományok területén:

Lehmann Magdolna, a PTE Bölcsészettudományi Kar adjunktusa

Lugossy Réka Katalin, a Bölcsészettudományi Kar adjunktusa

 

Az orvostudományok területén:

Alizadeh Hussain, a PTE Klinikai Központ I. Számú Belgyógyászati Klinika adjunktusa

Erhardt Éva, a Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika adjunktusa

Garami András, az Általános Orvostudományi Kar adjunktusa

Joó József Gábor, a Semmelweis Egyetem adjunktusa

 

You shall not pass!