Pécsi Tudományegyetem

University of Pécs

  

  

Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülés Március 15-e alkalmából

A Pécsi Tudományegyetem 2017. március 16-án tartotta Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülését, amelyen Doctor Honoris Causa, Doctor et Professor Honoris Causa, Decan Emeritus és Professor Emerita címek, Pedagógus Szolgálati Emlékérem, címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docensi címek és habilitált doktori oklevelek átadására került sor.

Díszdoktoravató Szenátusi Ülés

 

Az ülés elején Dr. Bódis József, rektor köszöntötte a megjelenteket, majd megosztotta gondolatait a PTE nemzetköziesítési tevékenységégéhez és egyetemünk alapításának 650 éves jubileumához kapcsolódóan.

A Pécsi Tudományegyetem Doktori Szabályzatában foglalt előírásoknak megfelelően az Egyetem Szenátusa „doctor honoris causa” címet adományoz, azaz tiszteletbeli doktorrá avatja azokat a bel- és külföldi személyeket, akik több évtizeden keresztül kiemelkedően művelték tudományterületüket, nemzetközi elismerésre tettek szert, szoros kapcsolatot tartanak fenn a Pécsi Tudományegyetemmel, komoly szolgálatot tettek az egyetemnek, illetve a magyar tudománynak és művészetnek, és honoris causa doktori címmel történő elismerésük a Pécsi Tudományegyetem megbecsültségét emeli.

A karok a kari tanács támogatásával évente karonként egy személy „doctor et professor honoris causa” avatásra tehetnek előterjesztést, ha a címmel kitüntetendő hazai vagy külföldi személy a fentieken kívül az Egyetemen folytatott oktatási, kutatási tevékenysége révén szoros kapcsolatot tart fenn az Egyetemmel vagy komoly szolgálatot tett az Egyetemnek az oktatási feladatok ellátása, az oktatás színvonalának emelése terén.

 

Doctor Honoris Causa címet vehetett át:

 • Professzor Dr. Schipp Ferenc

  Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülés Március 15-e alkalmából / fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs


Doctor et Professor Honoris Causa
címet vehetett át:

  Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülés Március 15-e alkalmából / fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs

 

Az Emberi Erőforrások Minisztere kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott:

 • Dr. Orbán Ferencnek, a Műszaki és Informatikai Kar Mérnöki és Smart Technológiák Intézet Gépészmérnöki Tanszék professor emeritusának.

 

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a Bölcsészettudományi Kar tanácsának határozata alapján Decan Emeritus címet adományozott:

 • Dr. Fischer Ferenc, a BTK dékánjának részére.

 

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa az Egészségtudományi Kar tanácsának határozata alapján Professor Emerita címet adományozott:

 • Dr. Jeges Sára, főiskolai tanár részére.

 

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében címzetes egyetemi tanári címet, valamint az egyetem címerével ellátott ezüst kitűzőt vehetett át:

 • Dr. Lőrincz Balázs Bendegúz, a Hamburgi Egyetem Eppendorf Klinikai Központ Fül-orr-gége és Fej-nyak Sebészeti Klinika egyetemi docense,

 • Dr. Dömötör László Jenőné dr. Hegyi Gabriella, a Yamamoto Rehabilitáció Intézet igazgatója,

 • Dr. Rétsági Erzsébet, az Egészségtudományi Kar főiskolai tanára,

 • Dr. Lars Jenne, az Erlangen Egyetem professzora.

 

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében címzetes egyetemi docensi címet, és az egyetem címerével ellátott ezüst kitűzőt vehetett át:

 • Dr. Herich György, a Közgazdaságtudományi Kar nyugalmazott egyetemi docense,

 • Dr. Herman Sándor, a Közgazdaságtudományi Kar nyugalmazott egyetemi docense,

 • Dr. Fojtik János, a Közgazdaságtudományi Kar adjunktusa,

 • Fischer Norbert, a Lanoga Szoftverfejlesztő Kft. ügyvezetője,

 • Dr. Madár Péter, az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt Igazgatóságának elnöke,
 • Dr. Orosdy Béla a Közgazdaságtudományi Kar nyugalmazott egyetemi docense.

 

Habilitált doktori oklevelet vehetett át:

 

A biológia tudományának területén: 

 • Dr. Atlasz Tamás, a PTE Természettudományi Kar Sportbiológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi docense,

 • Dr. Váczi Márk, a PTE Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézet Sportágak Elmélete és Gyakorlata Tanszék tanszékvezető egyetemi docense.

 

Az egészségtudományok területén:

 • Dr. Balogh László, a Debreczeni Egyetem egyetemi docense.

 

Az építészmérnöki tudományok területén:

 • Dr. Bölcskei Attila, a Szent István Egyetem főiskolai tanára,

 • Dr. Szabó Anita, a PTE Műszaki és Informatikai Kar Informatika és Villamos Intézet Automatizálási Tanszék adjunktusa.

 

A filozófia tudományának területén:

 • Dr. Barcsi Tamás, a PTE Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék adjunktusa.

 

Az irodalomtudományok területén:

 • Dr. Maksa Gyula, a PTE Bölcsészettudományi Kar Társadalom- és Médiatudományi Intézet Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék adjunktusa.

 

A képzőművészet tudományának területén:

 • Dr. Hegyi Csaba, a PTE Művészeti Kar Képzőművészeti Intézet Festészet Tanszék adjunktusa,

 • Dr. Nemes Csaba, a PTE Művészeti Kar Képzőművészeti Intézet Festészet Tanszék adjunktusa,

 • Dr. Szunyogh László, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar egyetemi docense.

 

A közgazdaságtudományok területén:

 • Dr. Jarjabka Ákos, a PTE Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet intézetigazgatója,

 • Dr. Pavluska Valéria, a PTEKözgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet egyetemi docense.

 

A neveléstudományok területén:

 • Dr. Mandel Kinga Magdolna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar adjunktusa.

 

A nyelvtudományok területén:

 • Dr. Molnár Krisztina, a PTE Bölcsészettudományi Kar Germanisztika Intézet Német Nyelvészeti Tanszék adjunktusa.

 

Az orvostudományok területén:

 • Dr. Faludi Béla, a PTE Klinikai Központ Neurológiai Klinika adjunktusa,

 • Dr. Gazdag Gábor László, az Egyesített Szent István és Szent László Kórház főorvosa,

 • Dr. Molnár Gergő Attila, a PTE Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum adjunktusa,

 • Dr. Papp András, a PTE Klinikai Központ Sebészeti Klinika adjunktusa,

 • Dr. Szántó Árpád László, PTE Klinikai Központ Urológiai Klinika mb. igazgatója, főorvosa,

 • Dr. Zelena Dóra Tímea, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Magatartás Neurobiológia kutatója,

 • Dr. Farkas Bálint,a PTE Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szakorvosa.

 

A pszichológia tudományának terültén:

 • Dr. Láng András, a PTE Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet igazgatóhelyettese, a Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Tanszék adjunktusa,

 • Dr. Kőváry Zoltán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia Intézet adjunktusa.

 

A történettudományok területén:

 • Dr. Bene Krisztián, a PTE Bölcsészettudományi Kar adjunktusa,

 • Liptovszkyné dr. Wolf Mária, a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének egyetemi docense.

 

A zeneművészet tudományának területén:

 • Dr. Fehér Anikó, a Magyar Művészeti Akadémia kutatója.

 

Érdeklődő egykori hallgatóink regisztrálhattak egyetemünk Alumni szervezetébe. Az ingyenes regisztrációkor egy ún. Alumni Tagkártyát kaptak, melynek felmutatásával az ország több pontján juthatnak kedvezményekhez, a teljes lista az www.alumni.pte.hu honlapon tekinthető meg, ahol online regisztrációra is lehetőség van.

 

Új díszdoktorainknak, kitüntetettjeinknek, címzetes egyetemi tanárainknak, címzetes egyetemi docenseinknek és habilitált doktorainknak szívből gratulálunk, és kívánjuk, hogy munkájukkal tovább öregbítsék a Pécsi Tudományegyetem hírnevét!

 

Letölthető díszdoktori kiadvány »

 A teljes Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülés letölthető erről a linkről!

Rovat: 
You shall not pass!