international

Török Ádám

Török Ádám 2014. november 6. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Török Ádám

 

Török Ádám 2007 óta a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, akit az MTA 2014. évi közgyűlése az Akadémia főtitkárává választott. Tudományos kutatói pályája során a kutatás-fejlesztés – innováció, a versenyképesség és versenypolitika egyik legkiemelkedőbb művelőjévé vált. Kiterjedt elméleti munkásságának eredményeire a szakmai irodalomban széles körben hivatkoznak, nemzetközileg is ismert és elismert kutatónak tartják. Több hazai és külföldi egyetem rendszeresen meghívott előadó tanára, szakmai-tudományos kapcsolatai rendkívül szerteágazóak. Magas színvonalú oktató és kutató munkája mellett elismerésre méltóan gazdag tudományos és gyakorlati tevékenysége. Pályája során volt az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke, a Költségvetési Tanács tagja, az Európai Unió felkért kutatási tanácsadója, a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának elnöke, az MTA IX. Osztályának elnöke, az Acta Oeconomica főszerkesztője, a Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság tagja.

 A Magyar Tudományos Akadémia Ipar- és Vállalatgazdaság-kutató Intézet igazgatójaként éppen negyedszázada került kapcsolatba a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával. Egyetemi habilitációt és magántanári címet a Közgazdaságtudományi Karon szerzett 1996-ban. 1989-től napjainkig a kar rendszeres vendégoktatója, megalakulásától tanít a Gazdálkodástani Doktori Iskola magyar nyelvű kurzusain; nevéhez számos diplomázó és doktorandusz hallgató szakmai támogatása fűződik. Az utóbbi negyedszázadban sokágú kapcsolatok révén segítette a Közgazdaságtudományi Karon folyó oktató és tudományos kutató munkát, a fiatal tehetségek felkarolásával maradandó értéket alkotott.

Több évtizeden keresztül kiemelkedő eredményességgel művelte tudományterületét és nemzetközi szaktekintély. Negyedszázada szoros kapcsolatot tart fenn a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával.