international

Szidarovszky Ferenc

Szidarovszky Ferenc 2014. március 13. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Szidarovszky Ferenc

 

Szidarovszky Ferenc 1968-ban szerzett kitüntetéses matematikus diplomát az ELTE TTK-n. 1970-ben doktorált numerikus módszerekből, majd 1975-ben megszerezte második doktori fokozatát az Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (MKKE) játékelméletből. 1975-ben lett a matematikai tudomány kandidátusa, majd 1986-ban elnyerte a Műszaki Tudomány Doktora címet az operációkutatás bányászati alkalmazásaiból. 1968-tól az ELTE TTK Geometriai, majd az újonnan alakult Numerikus és Gépi Matematikai Tanszékének oktatója volt. 1977-től a Kertészeti Egyetemen, majd 1986-tól az MKKE Matematikai és Számítástudományi Intézetében dolgozott. 1990 óta az amerikai Arizonai Egyetem Rendszer és Iparmérnöki Tanszékének a professzora. 2007-től 2013-ig a PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézetének egyetemi tanára.

Szidarovszky Ferenc elméleti kutatásai felölelik a numerikus módszerek, dinamikus rendszerek, a játékelmélet, a többcélú programozás és a konfliktus-feloldás számos területét. Különösen a dinamikus oligopol probléma stabilitási és irányítási kérdéseiben ért el alapvető eredményeket, amelyeket a Springer Kiadó Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems sorozatában a K. Okuguchivel közösen írt könyvükben ki is adott. Számos tanulmányt írt a matematika különböző alkalmazásairól a vízgazdálkodás, a bányászat és az energiagazdálkodás problémáinak megoldásában. Oktatási tevékenysége is igen széles. Több mint 200 angol nyelvű és több mint 40 magyar nyelvű dolgozatot publikált. Magyarországon négy egyetemi jegyzete és három tankönyve, külföldön hat tankönyve, amelyeket társszerzőkkel írt és hat monográfiája jelent meg. Jelenleg 3 könyvét használják az USA egyetemein tankönyvként.

Szidarovszky Ferenc a 2000-es évek elejétől mind a mai napig szoros kapcsolatokat tart fent a PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézetével. Aktív részese volt az intézetben a sikeres akkreditációs folyamatoknak. Rendszeresen tart Játékelmélet című speciálkollégiumot az érdeklődő hallgatók számára.