international

Petar Cindrić

Petar Cindrić 2015. november 20. óta a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.
 

Petar Cindrić

 

Cindrić Péter 1939-ben született Szabadkán, Vajdaságban, a mai Szerbia területén. Horvát nemzetiségű. Az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karán 1962-ben kertészmérnöki oklevelet szerzett. A magiszteri munkáját 1968-ban, doktori disszertációját 1974-ben védte meg. Családi állapotát illetően 1964 óta nős, felesége Lantos Erzsébet, kertészmérnök.

Pályafutását 1963-ban kezdte Karlócán, a Szőlészeti és Gyümölcsészeti Kutató Intézetben. Az Intézetnek az Újvidéki Mezőgazdasági Karhoz való csatolása után 1982-ben rendkivüli egyetemi tanárrá választották, majd 1989-ben rendes tanárrá léptették elő. Ebben a minősitésben tevékenykedett nyugdijaztatásáig, 2004 novemberéig. A Mezőgazdasági karon az Ampelográfia és Szőlőnemesités tantárgyakat adta elő. Az  Újvidéki egyetemen 2013-ban nyerte el a professor emerituszi cimet.

Szakmai és tudományos tevékenysége nagymértékben a szőlőfajták tanulmányozása és a szőlő nemesitése volt. Legértékesebb eredményei a szőlő fagy- és gombabetegségek- elleni rezisztencianemesitésben és a klónszelekcióban születtek.