international

Dr. Perhács János

A Pécsi Tudományegyetem díszdoktora: 2005. március 10.
 

Dr. Perhács János

Dr. Perhács János, a Pozsonyi Komensky Egyetem emeritus professzora, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem professzora, a Révkomáromi Selye János Kollégium tutora, a szlovákiai „Andragógia" szak társalapítója és első professzora 1996-tól ápol intenzív kapcsolatokat a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézettel. Életpályáján jóval korábbi kötődései is vannak egyetemünkkel, nagy szeretettel és tisztelettel említi például dr. Komlósi Sándor és dr. Vastagh Zoltán kollégáinkat, akik 1978-ban bábáskodtak magyar kanditatúrája védelménél. Talán történelmi és jellegzetesen közép-európai a következő vallomás a is:

„Semmi különöset nem tettem, csupán azt, hogy 1918 óta, amikor Pozsonyban megszűnt az Erzsébet Tudományegyetem és Önökhöz Pécsre költözött, Szlovákiának nem volt egyetemi professzora pedagógiából, nem beszélve az andragógiáról, olyan professzora, aki tudott volna magyarul, illetve vállalta volna, hogy magyar nemzetiségű. Vállaltam."

Elsősorban révkomáromi tevékenységével a felvidéki magyar nyelvű tudományos elit képzésében játszik számottevő szerepet. Már több tucat PhD. eljárás irányításával is dicsekedhet. Ha figyelembe vesszük, hogy andragógusokat, szociálandragógusokat és felnőttképzőket kvalifikál, hatása és kisugárzása meghatározó, akár a nyelv, akár a korszerű szaktudás tekintetében.

Az együttműködés révén az akkori FEEFI andragógiai kutatásainak eredményei és módszerei megjelenhetnek a Felvidéken is, szervezett kapcsolatokat ápolhat az egyetem a szlovákiai - nálunk jobb pozícióban és elfogadottságban működő - andragógiai műhelyekkel, kutatási projektekben vállalhatunk partnerséget, diákcsere programokat készíthetünk elő és szomszéd országi hátteret és támogatottságot nyerhetünk az andragógia magyarországi nagykorúsításához is.