international

Mihai Răzvan Ungureanu

Dr. Mihai Răzvan Ungureanu, a PTE Általános Orvostudományi Kar díszdoktora. Avatásának időpontja: 2012. december 13.
 

Tuomo Lahdelma

1968. szeptember 22-én született a romániai Iaşiban. Egyetemi tanulányait a iaşi Alexandru Ioan Cuza Egyetemen végezte történelem – filozófia szakokon, majd az oxfordi St. Cross College judaisztikai szakán végezte. Doktorátusát 2004-ben védte meg a Iaşi-i egyetemen "Áttérés és asszimiláció a román társadalomban a modern kor hajnalán" címmel.

Középiskolai tanárként kezdte pályáját, majd előbb tanársegéd, adjunktus és végül címzetes egyetemi tanár lett a Iaşi-i egyetemen. 2004-től az egyetem judaisztikai tanszékét vezette. 2007-től a Román Nemzetvédelmi Egyetemen tanított Bukarestben.

1993-tól tagja a Román Tudományos Akadémia Heraldikai és Szigillográfiai Osztályának. 1996-98. között a Soros Alapítvány tudományos tanácsának tagja. 1996-1999. között a Román Kulturális Alapítvány Román Tanulmányok Központjának igazgatója. 1997. óta tagja az oxfordi központú Judaisztikai Tanulmányok Európai Szervezetének 1998. óta tagja az oxfordi St. Cross College Héber és Judaisztiai Tanulmányok Társaságának és tagja a Sever Zotta Heraldikai és Genealógiai Társaságnak.

1998-2000. között a román parlament oktatási bizottságában felügyeli az oktatási reformot, ezzel egyidőben államtitkár a Román Külügyminisztériumban. 2001-04. között a Dél-Kelet Európai Stabilitási Egyezmény és Bizottság román képviselője. 2004. decemberében Románia legfiatalabb külügyminisztere lett. Ezt a tisztséget a Tăriceanu kormányban 2007-ig tölti be. 2007-12. között a Román Külügyi Hírszerzés igazgatója. 2012. február és április között Románia miniszterelnöke.

Először külügyminisztersége alatt nyertek nagyköveti tisztséget és funkciókat magyarok a Román Külügyminisztériumban. Miniszterelnöksége ideje alatt lépéseket tett a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerésztudományi Egyetem magyar fakultásának megalapítására, összhangban a román alkotmánnyal és tanügyi törvénnyel.