international

Jari Pekka Olavi Vilén

Jari Pekka Olavi Vilén, a PTE Illyés Gyula Kar a díszdoktora. Avatásának időpontja: 2012. december 13.
 

Jari Pekka Olavi Vilén

2007. augusztus 1-től 2012. augusztusig töltötte be Finnország magyarországi nagyköveti pozícióját.

Ezt megelőzően két ciklusban szolgálta a Finn Parlamentet országgyűlési képviselőként, valamint a Nagybizottság elnökeként. Európaügyi miniszterként az Európai Unió bővítési tárgyalásaiért felelt, hazánk csatlakozási okmányát finn oldalról ő írta alá.

Nagykövetként fontosnak tartotta a két ország közötti egyre sokrétűbbé váló kapcsolatok erősítését. Pedagógus végzettségűként fontosnak tartotta a közismert finn-magyar nyelvrokonság ápolását. Segítette és támogatta a magyarországi egyetemeken működő finn nyelvi professzorok és lektorok hálózatának kialakítását.

Az általa alapított nagykövetségi pályázat a magyar városok iskoláit célozza meg, a pedagógusokat, diákokat, a felnövekvő fiatal generációkat egyaránt, éveken át új lendületet adva a magyar-finn kulturális kapcsolatok továbbfejlődésének. Nagykövet úr pedagógiai hátterével a híres finn oktatási rendszerről több magyar nagyvárosban tartott előadását elősegítve a finn iskolarendszer tapasztalatainak, a finn találmány, a "kiva school" előnyeinek megismertetését, elemeinek szakmai átültetését hazánkban.

A Magyarországon töltött öt év alatt végzett tevékenységének köszönhetően a magyar-finn kapcsolatok soha nem látott erősödése minden - gazdasági, kereskedelmi, akadémiai, kulturális, diplomáciai - területen megfigyelhető, a két ország együttműködése szorosabb, mint eddig valaha. Ösztönözte új testvérvárosi kapcsolatok létrejöttét, a meglévő együttműködéseket új tartalommal töltötte meg. Kibővítette a magyarországi finn tiszteletbeli konzuli hálózatot, tematizálva, országosan kiterjesztve és aktivizálva a finn-magyar kapcsolatokat.

Nagyköveti megbízatása alatt gyakran látogatást tett a Pécsi Finn Konzulátuson, valamint Szekszárdon, ahol jelentősebb számú finn kolónia él.

Szekszárdi látogatásai során több alkalommal is felkereste a PTE Illyés Gyula Kart, 2012-ben - a részben karunkon megtartott - közös kulturális programok szervezését is támogatta, a Finn hét rendezvénysorozat keretében előadást tartott.

Segítette Karunk és a Kemi-Tornioi Egyetem kapcsolatainak erősödését, a két intézmény közötti szakmai együttműködést, a hallgatóink finnországbeli Erasmus kapcsolatainak kiszélesítését.