international

Dr. Hoványi Gábor

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2007. március 14.

 

Dr. Hoványi Gábor az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett diplomát. 1960 óta tartó szakmai pályafutása során volt a KGM egyik intézetének osztályvezetője, az Országos Vezetőképző Központ főosztályvezetője, majd 1980 óta az MTA Ipar- és Vállalatgazdasági, valamint Közgazdasági Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, tanácsadója. Kandidátusi címet 1978-ban, a közgazdaságtudományok doktora címet 1994-ben szerzett. Vezetőképző programokon szerzett diplomát a a Bradford és a Harvard University-n. Tagja több hazai és nemzetközi tudományos testületnek és hét folyóirat szerkesztőbizottságának. Angol, német, francia nyelvből rendelkezik felsőfokú nyelvtudással. Pályafutása során 20 könyvet és monográfiát, 200-nál több tanulmányt és szakcikket publikált itthon és külföldön. Mindezek alapján joggal mondható, hogy a magyar menedzsment és marketing-tudomány jeles, meghatározó egyénisége.

Hoványi Gábor 1990 óta áll szoros kapcsolatban a Pécsi Közgazdaságtudományi Karral. Előbb címzetes egyetemi docensként, majd 1996-os habilitációja után egyetemi magántanárként, közben 1990 és 2000 között tanszékvezetőként, 1996- a Kari Habilitációs Bizottság tagjaként szolgálta a Kart. Emlékezetes az az általa a 90-es évtized első felében szervezett rendezvénysorozat, amelyben a gazdasági élet vezető személyiségei elemezték a rendszerváltás gyakorlatban érvényesülő hatásait.

Oktatói tevékenysége az MSc és a Ph.D képzésben ma folyamatos. Hoványi Professzor hallgatók generációit oktatta a menedzsment és a vezetési tanácsadás szakma tudományára és gyakorlatára. Ez utóbbi során Pécsett, az egyetemi szintű tanácsadóképzés élenjáró műhelye jött létre, amelyben Hoványi Gábornak meghatározó szerepe volt. Ezt a tevékenységét ismerte el a Kar 1999-ben a jelölt 70. születésnapja alkalmából rendezett tudományos emléküléssel a Pro Facultate Oeconomiae díj odaítélésével.