international

Gabriel Elgavish

Gabriel Elgavish a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora
 

Gabriel Elgavish

Dr. Gabriel Elgavish a The University of Alabama at Birmingham Biokémia Molecularis Genetika Intézetének professzor és a Belgyógyászat, kardiológiai Intézet társprofesszora. Kiemelkedő szerepet játszott az elmúlt tizenöt évben az Általános Orvostudományi Kar fiatal oktatóinak a képzésében, tudományos előrehaladásában. A Szívgyógyászati Klinika számos kollegája töltött éveket laboratóriumában és többségüknél az Ő irányítása alatt végzett munkák alapján kaptak PhD fokozatot.

Dr. Gabriel Elgavish Magyarországon született, majd Izraelbe vándorolt ki. 1978-ban szerezte PhD fokozatát a Wizmann Intézetben az NMR spektroszkópia tárgykörében. Később az Egyesült Államokban telepedett le. 1981 óta tagja a The University of Alabama at Birmingham Biokémiai Intézetének.

Dr. Elgavish a szívizom NMR és MRI technológiák úttörő fejlesztője, nemzetközileg elismert kiváló szakember. Mint külföldre szakadt honfitársunk magyar és különösen pécsi, a Nukleáris Medicina Intézettel fennálló kiváló kapcsolatait folyamatosan fenntartja. Kiemelkedő a Szívgyógyászati Klinika munkatársaival való együttműködés is.