international

Dušan Nikolić

A Pécsi Tudományegyetem 2018. november 8-án tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Prof. Dušan Nikolić.
 

Dušan Nikolić

 

Dušan Nikolić jogász, professzor, a szerbiai Újvidéki Egyetem (University of Novi Sad) rektora. Kutatásai elsősorban a magánjog diszciplínáját érintik, doktori disszertációját (University of Belgrade, 1994) a polgári jogi szankciók kérdésköréről írta. Nikolić professzor aktív hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet végez, és több tucat szerbiai és külföldi konferencián vett részt előadóként. Egyebek mellett tagja a párizsi Nemzetközi Jogösszehasonlító Akadémiának (Académie internationale de droit comparé), az International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights-nak, valamint a bécsi European Law Institute-nak. Tagja volt a szerb tulajdonjogi kodifikációs csoportnak (2005-2009), tevékenykedett választott bíróként és a szerb alkotmánybíróság magánjogi szakértőjeként. Számos kutatási projektet vezetett koordinátorként, így többek között a környezetjogi oktatás fejlesztése terén (a New York-i Columbia University-vel együttműködésben, 2006-2009) és a uniós jogharmonizáció szerbiai megvalósítása kapcsán (2008-2011).

Dušan Nikolić professzor a PTE kiemelt partnerintézménye, az Újvidéki Egyetem rektoraként sokat tett és tesz annak érdekében, hogy a két egyetem közötti kapcsolatok minél sokrétűbbek és kölcsönösen előnyösek legyenek. A PTE és az Újvidéki Egyetem közötti jó kapcsolatot jelzi a PTE kétnapos, multidiszciplináris tematikájú bemutatkozó rendezvénye Novi Sadon (2018. május 8-9.), amely Nikolić professzor aktív támogatása nélkül nem jöhetett volna létre.

A PTE és az Újvidéki Egyetem (és az egyetemek jogi karai különösen is) támogatták a bemutatkozó napok rendszeressé tételét, amelyek hozzájárulnak az ún. „nemzetköziesítés itthon” célkitűzés megvalósításához.