international

Dr. Volker Arnold

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2008. november 6.
 

Dr. Volker Arnold

Volker Arnold  1963 és 1968 között előbb a berlini Freie Universität, majd a Göttingeni Egyetem hallgatójaként folytatott közgazdasági tanulmányokat. Tanulmányainak sikeres befejezését követően Hesse professzor tanszékén dolgozott tudományos munkatársként. Kutatásai kezdetektől fogva a közpénzügyek területére koncentrálódtak. Arnold professzor kutatói életműve e rendkívül sokoldalú. doktori disszertációját a közjavak és az extern hatások normatív elméleteinek témakörében írta 1973-ban. Habilitációs írását az infrastruktúra elméletének mikroökonómiai megalapozása témájában védte meg 1977-ben.  A közpénzügyek  nagy tradícióval rendelkező szaklapjaiban számos publikációja jelent meg.

A kizárólag távoktatási képzés folytató, és ezen a téren európai összehasonlításban is kiemelkedő reputációt szerzett Hageni Egyetem 1978-as megalapításakor Volker Arnoldnak professzori állást kínáltak a közgazdaságtudományok terén, melyet elfogadott és immár három évtizede vezeti a Hageni Egyetem közpénzügyi tanszékét. A német szövetségi kormány a 90-es években őt kérte fel, hogy dolgozza ki egy nemzetközi kettős-diploma program kereteit. A cél adott volt: magas szintű szakmai tudással rendelkező fiatalok képzése , akik a helyi és a német nyelvű tanulmányaik révén mindkét kultúrában járatosak, és ezzel képesek a Kelet-közép Európában működő német érdekeltségű vállalkozások magas minőségű munkaerő iránti igényét kielégíteni.

A Pécsi Tudományegyetem 2001-ben lépett partnerségbe a Hageni Egyetemmel. Azóta a Közgazdaságtudományi Karon 100 fölötti hallgató iratkozott be a mesterszintű kettősdiplomát nyújtó képzésbe. A kar ezzel a Hageni Egyetem legjelentősebb partnerévé vált a térségben. Arnold professzor a Budapesti Távtanulási Központ támogatására létrehozott alapítvány kuratóriumának elnökeként is jelentős energiákat, mozgósítva dolgozik azon, hogy mindkét fél számára komoly értékkel bíró együttműködés hosszú távú feltételei is biztosítva legyenek.