international

Stefani Bode-Böger

Stefani Bode-Böger a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának díszdoktora, avatásának időpontja: 2009. március 12.
 

Stefani Bode-Böger

Professor Stefani Bode-Böger a Magdeburgi Otto-von Guericke Egyetem Klinikai Pharmacologiai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára.

Orvosi tanulmányait a Hannoveri Egyetmen summa cum laude eredménnyel végezte, ezt követően népegészségtanból, majd klinikai pharmacologiából szerzett szakképesítést.. Kutatómunkáját az Egyesült Államokban a National Institute of Health-ben és a Stanfordi Egyetem Vardiovascularis Kutatóközpontjában kezdte, majd a Hannoveri Egyetem Klinikai Pharmacologiai és Angiológiai Intézetében folytatta. Az endothel sejtek 1-arginin-NO rendszerének vizsgálatával általános nemzetközi elismerést vívott ki magának.

Eddigi munkásságát számos tudományos kitüntetéssel ismerték el. Többek között megkapta a Young Investiagor Award, Henry Christian Memorial Award, Samuel A. Levine Award, ERA/EDTA Award, Paul Martini, Rudolf Schön díjakat.

Hazai és nemzetközi tudományos közéleti tevékenységét az alább tagságai jelzik: Deutsche Gesellschaft für Klinische Pharmakologie und Therapie, Deutsche Gesellschaft für experimentelle und klinische Pharmakologie und Toxicologie, Deutsche Gesellschaft für Inner Medizine...

Tudományos tevékenységének szerves részét képezi, hogy a szakterület legjelentősebb folyóiratainál szerkesztő bizottsági tagként, vagy felkért szakértőként működik közre.

A 2000-es évektől a PTE ETK Egészségfejlesztési és Családgonodzási Intézete, majd az ETK Doktori Iskoája intenzív munkakapcsolatot, és alakított ki a Bode-Böger professzor által vezetett Klinikai Pharmacologiai Intézettel. Az együttműködés keretében lehetővé vált, hogy az ETK Doktori Iskolája aktív részvételével a PTE ÁOK több intézete/klinikája is bekapcsolódjon az endothe dysfunkcio klinikai jelentőségének feltárására kezdett vizsgálatokba. Az együttműködés keretében Bode-Böger professzor intézetének teljes laboratóriumi infrastruktúráját a PTE ETK rendelkezésére bocsátotta és a vizsgálatok elvégzésének anyagi hátterét biztosította.