international

Prof. Dr. Søren Nielsen

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2006. november 9.
 

Prof. Dr. Søren Nielsen

Prof. Dr. Søren Nielsen 1962. szeptember 16-án született a dániai Brønderslev-ben. Orvosi tanulmányait az Aarhusi Egyetem Orvosi Fakultásán végezte. Medikusként 1986 és 1988 között az Anatómiai Intézet Sejtbiológiai részlegében dolgozott ösztöndíjasként. 1989-bn szerzett általános orvosi diplomát, ezt követően 1993-ig az Anatómiai Intézetben tanársegéd. 1991-től két évig az Egyesült Államok-beli National Institutes of Health-ben, a Laboratory of Kidney and Electrolyte Metabolism, valamint a National Heart, Lung and Blood Institute-ban dolgozott ösztöndíjasként. Hazatérve Aarhusba, 1994-től az Anatómiai Intézet adjunktusa. Orvostudományi doktorátusát 1994-ben szerzi meg és 1997-ben, 35 évesen a sejtbiológia és kórélettan professzorává nevezik ki. A professzor cím mellett 2001-től a Dán Nemzeti Kutatási Alapítvány által az Aarhusi Egyetemen létrehozott „The Water and Salt Research Venter" igazgatói posztját is betölti. Számos rangos nemzetközi kutatói díj díjazottja, publikációinak száma meghaladja a 260-at. Nielsen professzor kutatási területe a vese, agy és egyéb szervek sejtjeinek molekuláris sejtbiológiai és biokémiai vizsgálata. Szoros együttműködésben Peter Agre-vel a Johns Hopkins Egyetem orvoskarán és Mark Knepper-el az NIH-en, Nielson professzor munkacsoportja 1992-től meghatározó szerepet játszott az aquaporinok kutatásában. A téma jelentőségét kiemeli Peter Agre 2003-as kémiai Nobel-díja.

A PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika kísérletes munkacsoportja, a PTE EFK Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézetben Sulyok Endre professzor munkacsoportja, valamint az Immunológiai Intézetben Németh Péter professzor munkacsoportja 1997 óta áll kapcsolatban Nielsen professzor laboratóriumával. A pécsi és aarhusi munkacsoportok kollaborációjából számos rangos publikáció és előadás született.