international

Prof. Dr. Rolf Birk

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának díszdoktora: 2001. november 8.
 

Prof. Dr. Rolf Birk

Rolf Birk 1938-ban született, egyetemi tanulmányait a Tübingeni majd a Nürnbergi egyetemen folytatta. 1976-ban doktorált, majd 1976-ban habilitációs kinevezést kapott.

Prof. Dr. Rolf Birk az összehasonlító munkajogtudomány nemzetközileg elismert művelője, több nemzetközi szervezet tagja, az EU hivatalos szakértője. Az elmúlt évtizedben meghatározó feladatot vállat a fiatal magyar jogászok támogatásában, tanításában az összehasonlító munkajogtudomány és az Európai Unió munkajoga területén. A TEMPUS program keretében rendszeresen tartott előadásokat valamennyi hazai egyetem jogi karán, többek között  a PTE ÁOK-n is. Ezen felül a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karának számos oktatója - tudományterületétől függetlenül - hoszabb időt tölthetett el mind a Trieri Egyetemen, mind az IAAEG (Institut für Arbeitsrecht in de Europäischen Gemeinschaft) intézményében.

Az IAAEG és az Állam - és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékének kapcsolata közel egy évtizedes múltra tekinthet vissza, amely az utóbbi mintegy négy évben rendszeres munkakapcsolattá vált. Birk professzor úr felbecsülhetetlen segítséget nyújtott az Európai Unió munkajoga és az Európai Unió szociálpolitikája című tárgyaknak a Kar oktatási rendjébe történő beillesztéséhez. Ennek keretében a kar kollégáinak módja nyílt a témában fellelhető teljes szakirodalom áttekintésére, és ezek közül a fontosabbak beszerzésére is.

Az IAAEG és a Tanszék együttműködése kimagasló eredményeként említhetjük meg azt a közös monográfiát, amely az Osiris Kiadó gondozásában 2000-ben jelent meg „Az Európai Unió munkajoga és a magyar munkajog" címmel.