international

Dr. Robert S. Blacklow

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora: 2001. november 8.

 

Robert S. Blacklow 1934-ben született a Massachusetts állambeli Cambridge-ben. Egyetemi tanulmányait a Harvard College-ban kezdte, orvosi diplomáját Bostonban a Harvard Medical School-ban szerezte. A bostoni Brigham and Women's Hospitalban volt rezidens. Posztdoktori éveit Londonban, Bostonban, West Roxbury-ben, Chicagóban és Philadelphiában töltötte.

1978-ban nevezték ki belgyógyász professzornak a Rush Medical College-ban. 1985-től a Jefferson Medical College, majd 1992-től a Northeastern Ohio Universities College of Medicine (NEOUCOM) professzora. A Harvard, Rush és Jefferson Orvosegyetemeken vezető funkciókat is betöltött. A NEOUCOM-ra érkezése óta az orvosegyetem elnöke és dékánja. Dr. Blacklow 1995-ben került kapcsolatba a Pécsi Orvostudományi Egyetemmel. A NEOUCOM és a POTE (majd PTE-ÁOK) közötti kapcsolat vonzó szakmai programokkal működő nyári hallgatócserét, a Családorvostani Intézetek közötti szakmai együttműködést, vezető oktatók kölcsönös tapasztalatszerző látogatását, könyvtárközi együttműködést, valamint induló közös kutatási programokat foglal magába. Dr. Blacklow felbecsülhetetlen érdemeket szerzett a két orvoskar együttműködésének elindításában.