international

Pier Giorgio Natali

Pier Giorgio Natali a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának díszdoktora. Avatásának időpontja: 2009. október 15.
 

Pier Giorgio Natali

Dr. Pier Giorgio Natali a római Regine Elena Institute Immunológiai Intézetének igazgatója volt, 2008. december 31-én vonult nyugdíjba. 1966-ban végzett a római „La Sapienza” orvosi egyetemen summa cum laude minősítéssel. Professzor úr az olaszországi onkológiai ellátást vezető országos intézet, a Poloncologico igazgatója is volt. Natali professzor egyike a legismertebb klinikai, illetve alapkutatást végző immunológusoknak. Igen jelentős tudományos személyiség.

Kitűnő kapcsolatokat ápol a világ vezető immunológusaival. Az olasz oropharyngeális daganat prevenciós program egyik vezetője. Ebben a témakörben a Népegészségtani Intézet több munkatársa vett részt közös kutatómunkában.

Több mint húsz évre visszanyúló együttműködés fűzi a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Orvosi Népegészségtani Intézetéhez. 1988-ban a római Immunology Laboratory Regina Elena Cancer Institute vezetője. 2001 óta az Immunology and Molecular Pathology vezetője. Az Orvosi Népegészségtani Intézet több dolgozója is vett részt hosszabb-rövidebb tanulmányúton Natali professzor mellett. Hasznos együttműködés alakult ki számos immunhisztokémiai témakörben, mint például MENA antitest, melyet személyesen bocsátott az intézet rendelkezésére. Számos prezentáció született az együttműködésből.