international

Dr. László Ervin

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának és Természettudományi Karának díszdoktora: 2002. március 4.
 

Dr. László Ervin

László Ervin világhírű és világszerte ismert magyar gondolkodó, az utolsó polihisztorok egyike, aki maradandót alkotott a zeneművészet, a fizika, az ökológia, a gazdasági tudományok és a filozófia területén egyaránt.

1932-ben Budapesten született. Tanulmányait a budapesti Zeneakadémián, majd a Sorbonne-on végezte. Fiatalabb éveiben amerikai egyetemeken (Yale, Indiana, University of  New York, Princeton) tanított filozófiát. Ettől kezdve foglalkozik rendszerfilozófiával, a társadalom és a természet együttes fejlődésének vizsgálatával.

A Római Klub tagja. Az 1968-ban létrejött kötetlen nemzetközi szervezet kezdeményezésére indultak vizsgálatok a világ fejlődését befolyásoló, egymással kölcsönhatásban álló tényezők (népesedés, természeti kincsek, ipari termelés, élelmiszer mennyisége, környezetszennyezés, stb.) hatásainak elemzésére. A Római Klub jelentéseinek kidolgozásában László Ervin 5 alkalommal is részt vett. Alapítója és 1995 óta elnöke a korunk hírességeit tömörítő Budapest Klubnak.

László Ervin professzor külföldi tartózkodása óta tartós kapcsolatot alakított ki egyetemünkkel. Rendszeresen tartott előadásokat a Közgazdaságtudományi Karon és a Természettudományi Karon oktatók és hallgatók részére. Támogatója és szakmai segítője a környezet-gazdaságtannal és a regionális gazdaságtannal foglalkozó graduális és Ph.D. kurzusoknak, az ez irányú tudományos kutatásoknak.

László Ervin főbb művei angol német és magyar nyelven egyaránt bizonyítják, hogy nagyformátumú, de rendszerben gondolkodó tudós, akinek szemlélete példa lehet egyetemünk hallgatói és oktatói számára.