international

Dr. Hans-Rudolf Tinneberg

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának díszdoktora: 2004. november 4.
 

Dr. Hans-Rudolf Tinneberg

Tinneberg professzor az egyik vezető fiatal generációs német szülész-nőgyógyász, szakmai pályafutását Kielben kezdte Semm professzor intézetében, majd a Tübingeni Egyetem Női Klinikáján, Hirsch professzor mellett az IVF program vezetője lett. 1993-tól Bielfeldben, majd 2002-től Giessenben vezeti a Női Klinikát.

Nagyívű tudományos tevékenységének középpontjában a reprodukció endokrin és immunológiai folyamatainak tanulmányozása, majd pedig a környezeti tényezők hatásainak vizsgálata állt. A nőgyógyászati endoszkópia terén az intenzív képzési tevékenység mellett a fejlesztés és a telemedicina felé történő fordulás is jellemző. Kidolgozta a reprodukciós endokrinológia minőségbiztosítását.

Legfontosabb eredményei általánosan ismertek, kézikönyvi-tankönyvi adattá váltak. Klinikai  tudományos tevékenysége elismeréseként számod nemzetközi és szakmai tudományos társaság tagja, illetve vezetőségi tagja lett.

Tinneberg professzor a kilencvenes évek eleje óta intenzív kapcsolatot tart fenn magyar kutatókkal. Az általa vezetett munkacsoportokban, illetve intézetekben a PTE ÁOK és EFK munkatársai számára biztosította a közös kutatómunka metodika-technikai feltételeit, rendszeresen fogadott fiatal és vezető kutatókat és a zavartalan közös kutatási programok megvalósításához ösztöndíjas támogatásokat biztosított. Az eredményességet bizonyítja a csaknem negyven közös publikáció, melyek rangos nemzetközi lapokban jelentek meg.

A 2004-ben folyó kollaborációs munkák a Tinneberg professzor vezette Giesseni Egyetem Női Klinikájának hathatós támogatásával valósulhattak meg.