international

Dr. Hans-Georg Lössl

A Pécsi Tudományegyetem díszdoktora: 2001. március 13.
 

Dr. Hans-Georg Lössl

Hans-Georg Lössl egy német teológus fiaként született. Apját követve a heidelbergi, göttingeni és mainzi egyetemeken tanult evangélikus teológiát, történelmet és pszichológiát. A doktorátusa után, ami a „Pfalzi uniós egyház első katekizmusáról 1821-1853" szólt, ifjúsági papként kezdett el dolgozni Pfalzban.

1980-tól a speyer-i egyházkerület dékánjaként tevékenykedett, amelyet azonban 1990-ben elhagyott, mert azt túl kevéssé reformbarátnak tartotta. Már a nyolcvanas évek elejétől áthelyezte a szakmai tevékenységének súlypontját Münchenbe. 1981-ben a Müncheni Népfőiskola igazgatója lett. Ebben a pozíciójában átalakította a közhasznú egyesületet közhasznú kft.-vé (mai magyar nyelven non-profit kft). A felnőttképzési szervezetek képviselőjeként a bajor rádió tanácsában is helyet foglalt 1984-1994 között, majd 2001-től a bajor egyetemeket és főiskolákat képviseli ugyanebben a tanácsban.

1994-ben feladta pozícióját a népfőiskola vezetésében, de tag maradt a felügyelőbizottságban, valamint a kuratórium elnöke is ő maradt. A müncheni Katonai Egyetemen Rudolf Avenhaus helyét vette át az Elnöki Hivatalban. 2005-ben vonult nyugdíjba.

2007 február elsején a szövetségi érdemkereszt első fokozatával tüntették ki az érdemeiért, amit a Müncheni Népfőiskola megújításában , valamint a interdiszciplináris és nemzetközi képzés sikeres implementáláséért a Müncheni Katonai Egyetemen tett.

Dr. Lössl professzor a bambergi Otto Friedrich Egyetem, valamint a Landshuti Főiskola tanácsának elnöke is.