international

Dr. Enyedi György

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora: 2002. november 7.
 

Dr. Enyedi György

Enyedi György a nemzetközi regionális tudomány vezető egyénisége, a magyar regionális tudományos kutatás és oktatás megalapítója. Aktív közreműködésével fejlődött a PTE Közgazdaságtudományi Kara a területfejlesztési képzés nemzetközileg elismert intézményévé. A karon működő Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola külső tagja, az európai regionális politika tárgy előadója.

Enyedi György 1930.08.25-én született Budapesten. 1953-ban szerezte meg diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen.  A diploma megszerzése után ugyanitt tanársegédi állást kapott, majd 1955-től a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen először tanársegéd, majd adjunktus lesz. Pályafutását a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetének munkatársaként kezdte, ahol 1960-1938-ig dolgozott.  1938-ban az MTA Regionális Kutatási Központjának főigazgatójává nevezték ki. 1982-ben az MTA levelező, 1990-ben pedig rendes tagjává választották. Ugyanebben az évben az Európai Akadémia tagjává választották. 1991-től az intézet kutatóprofesszora, ill. az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociálpolitikai tanszékének egyetemi tanára. Az egyetemről 2001-ben, az intézettől 2008-ban vonult nyugdíjba.

Munkásságát számos díjjal és elismeréssel tüntették ki. Ezek közül a legfontosabbak: Akadémiai Díj (1961), Kőrösi Csoma-érem (1986), Trefort Ágoston-díj (1994), Széchenyi-díj (1994), Hazám-díj (2007), Hild János-díj (2009)

Az MTA mellett számos más szervezeteknek is tagja, vagy vezető tisztséget tölt be. Alapító tagja például a Regionális Tudományos Társaságnak, és alelnök a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványnál. Tiszteletbeli tagja a Finn-, Horváth-, Lengyel-, Francia- Földrajzi Társaságnál.